Päls

Svenska minkfarmer bryter mot djurskyddslagen

Företrädare för den svenska pälsbranschen, som består av 36 minkfarmer, påpekar ofta att verksamheten är laglig och att de följer djurskyddslagen. När 120 veterinärer och akademiker i en debattartikel i DN skrev att Sverige borde följa efter andra länder och stänga minkfarmerna svarade Jörgen Martinsson, VD för Svensk mink, att ”vi följer givetvis djurskyddslagen, annars hade vi självklart saknat tillstånd att bedriva minkuppfödning”. Djurrättsalliansens granskningar av svenska minkfarmer visar gång på gång att detta är en uppenbar lögn. Kontroller har upprepade gånger visat att farmer bryter mot djurskyddslagen och många saknar giltiga tillstånd. 

Redan 2010, då Djurrättsalliansen offentliggjorde bilder och filmer från svenska minkfarmer för första gången, uppdagades det att en stor del av de minkfarmer som fanns i landet då saknade tillstånd att bedriva pälsdjursuppfödning. Avslöjandet, som kom att kallas ”minskandalen”, fick en enorm uppmärksamhet och toppade nyheterna inför kommande riksdagsval. Som en konsekvens av avslöjandet fick Jordbruksverket i uppdrag att inspektera minkfarmerna. På bara några dagar besökte länsstyrelsen 30 av landets då omkring 70 minkfarmer. Kort därefter nåddes allmänheten av myndighetens slutsats att det såg bra ut på minkfarmerna – ingen utbredd vanvård eller dålig omsorg om djuren. Men när länsstyrelsens protokoll senare granskades uppdagades det att det var en helt annan bild än vad som egentligen framkommit vid inspektionerna. I själva verket hade länsstyrelsens inspektörer funnit en mängd brister. Det var bland annat bitskador, smutsiga burar, oacceptabelt många döda och sjuka djur, djur med pälsen full av avföring och trasiga burar. Vid kontrollerna uppmärksammades det även att så många som en tredjedel av de kontrollerade farmerna saknade tillstånd för att bedriva pälsdjursuppfödning.

– Vi blev till och med uppringda av länsstyrelsen som frågade om vägbeskrivning till en minkfarm för de visste inte ens var den låg. Det visar vilken dålig koll myndigheterna hade på farmerna. Att det sedan inte var sanningen som pumpades ut i medierna om vad kontrollerna faktiskt hade visat ser vi inte som något annat än ett försök att tysta ner frågan. Ansvariga politiker valde att hålla pälsindustrin om ryggen istället för att se till att få ett stopp på det djurplågeri vi hade kunnat avslöja, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen.

Åren har gått och minkfarmerna i Sverige har fått finnas kvar, men de har blivit allt färre och färre. Djurrättsalliansens senaste granskning visar att det i dagsläget finns 36 aktiva minkfarmer i Sverige. Pälsindustrin både globalt och nationellt är på nedgång. I Europa har 16 länder avvecklat eller håller på att avveckla pälsdjursfarmerna. Allt fler av de stora internationella modehusen väljer att bli pälsfria. Medvetenheten om det djurplågeri industrin innebär är stor, och i Sverige har tidigare opinionsundersökningar visat att så många som 8 av 10 svenskar vill stänga minkfarmerna. Nu påverkas industrin även av den pågående pandemin. Coronaviruset har upptäckts hos minkar på farmer i Sverige, USA, Spanien, Grekland, Italien, Nederländerna och Danmark. I Sverige har i nuläget 13 av 18 minkfarmer i Sölvesborg smittats. Viruset kan mutera hos minkarna och anses därför, av experter, utgöra en fara för folkhälsan. I Nederländerna ska alla farmer avvecklas till 2021 och i Danmark massavlivas nu alla minkar på farmerna och ett förbud för minknäringen gäller till 2022. I Sverige har ansvariga valt att hantera smittspridningen annorlunda och har istället infört striktare restriktioner för pälsdjursfarmerna. Här pågår nu den årliga pälsningen, vilket innebär att 80 procent av minkarna gasas ihjäl och flås för sin päls. Resterande femtedel behålls som avelsdjur, så även på de smittade farmerna.

Landsbygdsministern Jennie Nilsson (S) sa i en intervju med Expressen att ”man har agerat på ett bra sätt och belagt alla minkfarmer med restriktioner. Vi ska inte arbeta med förbud mot enskilda näringar.” I samma intervju menar ministern även att ”Sverige har och ska ha en tuff djurskyddslagstiftning. Det gäller all djurhållning, också minkfarmer.” Hon flyttar även fokus från pågående smittspridning i Sverige genom att säga att ”dålig djurhållning, framför allt i Asien, är sannolikt kopplat till den här pandemin”.

– Att Sverige har en tuff djurskyddslagstiftning säger inte särskilt mycket om man inte samtidigt tar en titt på verkligheten. Det vore intressant att höra vad Jennie Nilsson skulle säga om det faktum att minkfarmer i Sverige gång på gång inte följer djurskyddslagstiftningen och att en av våra senaste granskningar visat att så många som 11 av då 19 minkfarmer i Sölvesborg saknar giltiga tillstånd enligt djurskyddslagen. Sedan är det såklart en fråga som i grund och botten handlar om hur en verksamhet som innebär lidande och djurplågeri kan vara laglig och rättfärdigas i dagens samhälle, säger Malin Gustafsson.

Det var i somras som Djurrättsalliansen kunde berätta att 11 av då 19 minkfarmer i Blekinge saknade giltiga tillstånd. Då länsstyrelsen i Blekinge inte agerade trots att vi uppmärksammade myndigheten på att pälsdjursfarmerna borde ha sökt nya tillstånd JO-anmäldes detta.

I år har vi även kunnat berätta om Hammarsjögården AB i Hovby utanför Kristianstad. Redan 2010 kunde vi avslöja att farmen saknade tillstånd och drevs olagligt. Under årens lopp har farmen fått flera förelägganden från länsstyrelsen. Under 2018 ansökte farmen om nytt tillstånd för att få bedriva verksamheten enligt djurskyddslagen. Farmen fick då inte tillstånd att ha så många avelsdjur som de hade ansökt om på grund av att länsstyrelsen vid flera tillfällen funnit allvarliga brister på farmen. Länsstyrelsens beslut överklagades och i september 2020 kom Förvaltningsrätten med beslutet att gå på länsstyrelsens linje. Här under ser du en del av Djurrättsalliansens filmmaterial från Hammarsjögården AB.

 

Vi har i år även kunnat avslöja att en minkfarm i Kronobergs län har drivits utan tillstånd sedan juni 2019. Den 22 maj 2020, två dagar efter att vi kontaktade länsstyrelsen och frågade vad de ska göra åt det, ringde myndigheten till minkfarmaren och bad honom söka nytt tillstånd. (LÄNK) Minkfarmen har nu fått nytt tillstånd.

En minkfarm i Jönköpings län fick tidigare i år ett nytt tillstånd enligt djurskyddslagen trots upprepade brister. Brister uppmärksammades i september och november 2017. Uppföljande kontroll gjordes först i februari 2020. Det tog dessutom över två år från att farmaren ansökte om nytt tillstånd innan beslutade fattades av länsstyrelsen. Det gjordes drygt en månad efter det att Djurrättsalliansens frågat om ärendet.

I år kunde Djurrättsalliansen bekräfta att en av Sveriges allra störa minkfarmer stängts ner. Ägaren till farmen var tidigare engagerad i pälsbranschens så kallade djuromsorgsprogram och var många gånger den person som uttalade sig för pälsindustrin i medierna. Han var även med i Sveriges pälsdjursuppfödares riksförbunds styrelse. När Djurrättsalliansen 2010 släppte bilder och filmer från en stor del av landets minkfarmer riktade farmaren hård kritik mot andra minkfarmer utifrån det som vår dokumentation visade. Farmaren hade då inte bara minkar på den stora farmen utan även på en mindre farm i närheten. Vad han då inte visste var att vi även hade dokumenterat hans farmer. Vi hade bland annat dokumenterat djur med sår- och bitskador, döda djur som lämnats kvar i burarna, burar där djur levde i sin egen avföring och trasiga burar. Här kan du se ett tv-inslag där TV4 konfronterade farmen med vårt filmmaterial. 

Kort efter Djurrättsalliansens avslöjande 2010 gjorde länsstyrelsen en kotroll på den aktuella farmen där brister uppmärksammades. Bland annat hittades ett gammalt grisstall med förtäckta fönster som de ville kontrollera. Farmaren ljög då och sa att det inte fanns några djur i stallet och tillät först inte myndigheten att gå in. När de sedan ändå gick in upptäcktes ett tusental minkar som satt i burar i ständigt mörker inne i det gamla stallet. Här under kan du se bilder tagna av länsstyrelsen som visar grisstallet där farmaren olagligt höll minkar.

 

– Våra upprepade granskningar under de senaste tio åren är ett bevis på att minkfarmerna ständigt bryter mot djurskyddslagen. Men tyvärr är det fortsatt helt lagligt i Sverige att stänga in minkar i små gallerburar, gasa ihjäl dem och flå dem för deras päls. Nu är tiden verkligen inne att få ett slut på djurplågeriet en gång för alla och stänga minkfarmerna, säger Malin Gustafsson.

I Sverige finns det i dagsläget 36 minkfarmer kvar där omkring en halv miljon minkar dödas årligen. Här under kan du se en del av Djurrättsalliansens filmmaterial från svenska minkfarmer och några av de tusentals minkar vi mött. Så här ser deras liv ut på farmerna under den tid de lever.

 

Under 2019 offentliggjorde Djurrättsalliansen filmmaterialet här under som visar hur minkar under den så kallade pälsningen fångas in och slits ur burarna för att sedan stoppas ner i en så kallad avlivningslåda för att gasas till döds och därefter flås. De flådda kropparna slängs sedan på hög i containrar.

 

VAD DU KAN GÖRA:

🐾 Köp eller bär aldrig päls!

🐾 Hjälp oss stänga de resterande minkfarmerna i Sverige och skriv under vår namninsamling som finns här.

🐾 Djurrättsalliansen har sedan 2010 offentliggjort bilder och filmer från minkfarmer i Sverige som visar på det djurplågeri pälsindustrin och pälsdjursfarmerna innebär. Sprid och dela vår dokumentation från svenska minkfarmer så att fler får upp ögonen för djurens situation. Vårt material hittar du på vår sida Stäng minkfarmerna.

🐾 Hjälp oss stänga minkfarmerna genom att bli månadsgivare. Oavsett summa gör det skillnad för djuren och är ovärderligt för vårt fortsatta arbete. Månadsgivare blir du här.

🐾 Swisha en gåva till vårt arbete för minkarna: 123 0730 739.

🐾 Bli medlem i Djurrättsalliansen, vilket du blir här.

🐾 Uppmana politiker att prioritera minkarnas situation och förbjuda minkfarmning. Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga riksdagsledamöter.

 

Fler nyheter
Djurparker

83 djur döda på Borås djurpark

Under förra året dog 83 djur på Borås djurpark. Flera av djuren tillhörde arter som är akut eller starkt hotade – nio afrikanska vildhundar, en bomullshuvudtamarin och en röd panda. Men Borås djurpark vill inte svara på frågor om vad som hänt med de enskilda djuren, utan svarar istället att de inte ser en dialog med Djurrättsalliansen som ”särskilt värdefull”.

Läs mer
Djurparker

Utrotningshotade djur döda på Ölands djurpark

Under förra året dog 38 djur på Ölands djurpark. Bland dessa finns flera djur tillhörande hotade djurarter. Men djurparken svarar inte på Djurrrättsalliansens frågor om vad som hänt med djuren.

Läs mer
Djurparker

Utrotningshotade djur döda – Kolmården uppger inte vad som hänt

Under förra året dog 139 djur på Kolmårdens djurpark. Bland de döda djuren finns flera tillhörande arter som är utrotningshotade, men djurparken svarar inte på vilka dödsorsakerna för de enskilda individerna var. Det visar en ny granskning av Djurrättsalliansen, som flera gånger tidigare avslöjat att djurparker avlivar fullt friska och utrotningshotade djur.

Läs mer