Päls

Nu dödas minkarna på svenska minkfarmer

I Danmark ska nu alla minkar massavlivas på grund av coronaviruset som sprider sig på landets minkfarmer. Även i Sverige har minkar smittats på 13 av 18 minkfarmer i Sölvesborg. Och även här massavlivas nu hundratusentals minkar, men inte på grund av smittospridningen utan här pågår den årliga pälsningen som alltid i november. Nu gasas åttio procent av minkarna ihjäl och flås för sin päls.

Pälsindustrin globalt är på nedgång. Opinionen mot pälsdjursfarmer är stark och medvetenheten om djurplågeriet industrin innebär är stor. Flera av de stora internationella modehusen har valt att bli pälsfria. Land efter land avvecklar pälsdjursfarmerna. Och även den pågående pandemin har slagit hårt mot industrin. Coronaviruset har spridit sig på minkfarmer i Sverige, Nederländerna, Danmark, USA, Spanien och Grekland. Viruset kan mutera hos minkarna och anses därför, av experter, utgöra en fara för folkhälsan. I Nederländerna ska alla farmer avvecklas till 2021 och i Danmark massavlivas nu alla minkar på farmerna och ett förbud för minknäringen gäller till 2022. I Sverige har smittspridningen på minkfarmerna, 13 av 18 minkfarmer i Sölvesborg, inte lett att farmerna stängs ner utan här pågår nu den årliga pälsningen som alltid i november. Då gasas åttio procent av minkarna ihjäl och flås för sin päls. En femtedel av minkarna behålls och används som avelsdjur nästkommande år. I nuläget finns det inte något beslut i Sverige om att farmarna inte får föda upp nya minkar under 2021.

– Just nu dödas hundratusentals minkar på Sveriges pälsdjursfarmer, precis som alltid så här års. Farmerna borde givetvis aldrig ha funnits, pälsen tillhör djuren, inte oss människor. Pälsindustrin är en oetisk industri som inte hör hemma i ett modernt samhälle och farmerna innebär ingenting annat än djurplågeri. Smittspridningen är ytterligare en anledning att stänga farmerna en gång för alla, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen.

Minkarna som dödas just nu på svenska minkfarmer föddes i maj. Nu under november och december gasas de ihjäl och flås. Sina korta liv har de tillbringat instängda i minimala gallerburar vilket leder till extrema konsekvenser som kannibalism, bråk och bitskador, stereotypa beteenden, stress och frustration. Under 2019 offentliggjorde Djurrättsalliansen filmmaterialet här under som visar hur minkar under den så kallade pälsningen fångas in och slits ur burarna för att sedan stoppas ner i en så kallad avlivningslåda för att gasas till döds och därefter flås. De flådda kropparna slängs sedan på hög i containrar.

 

Gasen som används när minkarnas dödas är hög koncentration av koldioxid, samma gas som används för att “bedöva” grisar och fiskar vid slakt. Koldioxid är en erkänt plågsam gas att andas in och forskare konstaterade redan för tjugo år sedan att det inte är ett “humant” sätt att döda minkar på. Den gör ont i ögonen, nosen, halsen och lungorna – bland annat på grund av särskilda receptorer som reagerar på koldioxid och skickar smärtsignaler till hjärnan. Dessutom ger koldioxid en känsla av att inte få luft trots att man tar djupa andetag. Det är tydligt att djur undviker att gå in i utrymmen med höga halter koldioxid om de kan – något studier på bland annat minkar visat. Men på farmerna har minkarna inte något val. Istället tillbringar de sin sista stund i livet med en panikartad kamp för att ta sig ut ur avlivningslådan medan de kvävs till döds.

Hur lång tid processen tar varierar. I en studie från 2013 utsattes minkar för koldioxidkoncentrationer mellan 70– 85 procent. Den mink som utsattes för 70 procent levde fortfarande efter sju minuter i gasen, medan de minkar som utsattes för 80 procent eller högre var döda inom fem minuter. De första 1–3 minuterna hyperventilerade de och i omkring en minut var de rastlösa, rörde sig vingligt och svajade. Några av dem skrek. Trots detta drar forskarna slutsatsen att djuren inte upplever dödandet som stressande på något sätt och menar att de inte känner av gasen överhuvudtaget.

Minkarna slits ur de små metallburarna där de levt inspärrade och kastas sedan ner i avlivningslådan. Foto: Djurrättsalliansen

 

Här slås gases på den så kallade avlivningslådan där minkarna dödas. Foto: Djurrättsalliansen

 

När minkarna blivit flådda dumpas deras kroppar i containrar. Foto: Djurrättsalliansen

 

I SLU:s utbildningsmaterial om slakt, som riktar sig bland annat till människor som ska skaffa sig ett så kallat kompetensbevis för att få avliva minkar på pälsdjursfarmer, står: ”Om tiden till medvetslöshet ökar över normalt ska ytterligare koldioxid tillföras. Det kan också vara nödvändigt att kontinuerligt tillföra koldioxid i små doser. Detta eftersom turbulens som uppstår när minkarna placeras i lådan samt luft i minkarnas lungor kan göra att koncentrationen minskar.” Det kan vara värt att stanna upp ett ögonblick och fundera på vad de här meningarna egentligen säger. Djuren trycks ner i en låda. Antingen är lådan redan fylld med gas, eller också sprutas den in. De här minkarna kämpar för sina liv – i “bästa” fall i nitton sekunder, i många fall betydligt längre än så. Och om de kämpar längre än de brukar, så får man helt enkelt fylla på med lite mer gas. I SLU-materialet framgår det avslutningsvis: ”Vid lägre koncentration av koldioxid närmare 80 % förlängs tiderna till medvetslöshet och död. Därmed bör en ytterligare marginal på minst 10 minuter antas innan lådan öppnas. Lämpligt är därmed att använda en klocka (alarm eller äggklocka) som anger när tiden har passerat.”

– I våra ögon är det så uppenbart att det minkarna utsätts för är en obeskrivlig grymhet och detta sker helt lagligt i Sverige. De utsätts för ett enormt lidande under tiden de lever och dödas sedan brutalt – bara för att flås för sin päls. Och vi är många som anser att det här djurplågeriet bör förbjudas. Tidigare opinionsundersökningar har visat att så många som 8 av 10 svenska vill förbjuda minkfarmerna. Nu är det hög tid att Sveriges politiker tar minkarnas situation på allvar och visar handlingskraft. Tiden är inne att göra som så många andra länder redan har gjort och avveckla pälsdjursfarmerna, säger Malin Gustafsson.

I Sverige finns det i dagsläget 36 minkfarmer kvar där omkring en halv miljon minkar dödas årligen. Här under kan du se en del av Djurrättsalliansens filmmaterial från svenska minkfarmer och några av de tusentals minkar vi mött. Så här ser deras liv ut på farmerna under den tid de lever.

 

VAD DU KAN GÖRA:

🐾 Köp eller bär aldrig päls!

🐾 Hjälp oss stänga de resterande minkfarmerna i Sverige och skriv under vår namninsamling som finns här.

🐾 Djurrättsalliansen har sedan 2010 offentliggjort bilder och filmer från minkfarmer i Sverige som visar på det djurplågeri pälsindustrin och pälsdjursfarmerna innebär. Sprid och dela vår dokumentation från svenska minkfarmer så att fler får upp ögonen för djurens situation. Vårt material hittar du på vår sida Stäng minkfarmerna.

🐾 Hjälp oss stänga minkfarmerna genom att bli månadsgivare. Oavsett summa gör det skillnad för djuren och är ovärderligt för vårt fortsatta arbete. Månadsgivare blir du här.

🐾 Swisha en gåva till vårt arbete för minkarna: 123 0730 739.

🐾 Bli medlem i Djurrättsalliansen, vilket du blir här.

🐾 Uppmana politiker att prioritera minkarnas situation och förbjuda minkfarmning. Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga riksdagsledamöter.

 

Fler nyheter
Djurparker

Utrotningshotade djur döda – Kolmården uppger inte vad som hänt

Under förra året dog 139 djur på Kolmårdens djurpark. Bland de döda djuren finns flera tillhörande arter som är utrotningshotade, men djurparken svarar inte på vilka dödsorsakerna för de enskilda individerna var. Det visar en ny granskning av Djurrättsalliansen, som flera gånger tidigare avslöjat att djurparker avlivar fullt friska och utrotningshotade djur.

Läs mer
Djurparker

Parken Zoo svarar inte på frågor om djur som dött

Under 2023 dog 196 djur på Parken Zoo i Eskilstuna. Flera av de döda djuren tillhör arter som är akut eller starkt hotade: asiatisk vildhund, jätteutter, ringsvanslemur, visayavårtsvin och trädleopard. Det visar Djurrättsalliansens granskning av djurparken, men Parken Zoo svarar inte på frågor om varför djuren dött eller dödats.

Läs mer
Djurförsök

Möss ges hjärtinfarkt och hjärtsvikt i djurförsök

I ett djurförsök på Uppsala universitet utsätts tusentals möss för en stor operation med syftet att framkalla hjärtinfarkt. De möss som överlever operationen och infarkten följs under en månads tid för att studera läkningen samt följa utvecklingen av hjärtsvikt. Därefter dödas djuren. 

Läs mer