Djurförsök

Fågelungar hålls ensamma i ljudisolerade lådor – får sedan huvudena avslitna

Flugsnapparungar kommer att födas upp i fångenskap och hållas ensamma i ljudisolerade lådor. Detta i ett nytt djurförsök vid zoologiska institutionen vid Stockholms universitet vars syfte är att studera sånginlärning. Efter ett år avslutas försöket med att fåglarna dödas genom att huvudet rycks av.

I maj i år godkände Linköpings djurförsöksetiska nämnd ett djurförsök med fåglar (talgoxar och flugsnappare), som ska pågå fram till och med 2025. Försökets titel är ”Sånginlärning hos flugsnappare i naturen och laboratoriet” och syftet är att studera hur gener och sociala interaktioner påverkar sånginlärning hos fågelungar. Försöket kommer att utföras på fåglar både i det vilda och i fångenskap. Forskarna vill studera hur det kommer sig att en fågelunge enbart lär sig den artspecifika sången istället för sånger från andra arter som bor i samma skog. Försöket kommer att utföras på Tovetorps forskningsstation utanför Nyköping och bakom försöket ligger den zoologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Fågelungar sätts ensamma i ljudisolerade lådor

Försöket har olika så kallade försöksgrupper och fåglar både i det vilda och i fångenskap samt vuxna och ungar kommer att studeras. Varje år kommer vilda flugsnappare att fångas in och hållas i voljärer där de häckar. Fem familjer (en hane, en hona och deras ungar) kommer årligen hållas i voljärerna under max 21 dagar. När ungarna (omkring 40 stycken per år) är 10-12 dagar gamla tas de från sina föräldrar för att födas upp i fångenskap. Ungarna tas till forskningsstationen där de placeras individuellt i ljudisolerade lådor. Lådorna som är 42x79x55,5 centimeter är utrustade med en stark dagsljuslampa, ventilationsfläktar, sittpinnar, vattenskål, en högtalare, en mikrofon och en videokamera. Anledningen till att ungarna kommer att hållas ensamma i lådorna är enligt ansökan att individerna påverkas av allt de hör. Forskaren har ansökt om undantag från bestämmelserna om hållande och skötsel då lådorna är mindre än de bestämmelser som finns. Detta menar forskaren är nödvändigt för att fåglarna blir stressade på för stora ytor, att det där svårt att fånga in dem på för stora ytor och att de ska födas upp i ljudisolering för att kunna studera sånginlärningen.

Bild från ansökan till den djurförsöksetiska nämnden som beskriver hur fågelungarna tas och sätts i ljudisolerade lådor.

Lådan fåglarna hålls i. Bild från ansökan till den djurförsöksetiska nämnden. Dnr 01110-2020.


Dödas efter ett år genom att få huvudet avslitet

I lådorna kommer ungarna få sånger uppspelade 2-3 gånger varje dag (30-60 minuter per uppspelning), under sommar, höst och vår. Sångerna kommer från deras egen art, eller annan art i olika kombinationer. Ungarnas läten spelas in genom mikrofonen i lådorna och analyseras därefter. Försöket med fågelungarna avslutas efter ett år genom att de avlivas. Fåglarna dödas då genom att deras huvuden slits av. I ansökan beskrivs det hur halsdislokationen går till: Fågeln fångas in och hålls i handen och två fingrar från den andra handen drar av huvudet i en rörelse. I försökets ansökan står det att flugsnappare uppfostrade i fångenskap inte har någon chans att överleva i naturen och att de därför dödas.

Beskrivning av hur fåglarna slutligen dödas. Bild från ansökan till den djurförsöksetiska nämnden.

De flesta vuxna flugsnappare som fångas in släpps fria i naturen efter max 21 dagar, men även en del av de vuxna fåglarna avlivas för så kallade ”genuttrycksexperiment”. Även de vuxna flugsnapparna dödas genom halsdislokation.

– Oavsett syfte måste vi ställas oss frågan till vilket pris forskning ska få bedrivas. För de individer som dödas i slutet av försöket innebär det att hela deras existens tas i från dem. Och hur vore det att spendera sitt liv i en isolerad låda? Det anses oetiskt att utsätta människor för försök mot deras vilja och det borde självklart inkludera alla djur. Vi är alla tänkande och kännande individer som borde ha rätt till våra egna liv och inte ses som försöksobjekt, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen.

Ansökan, som finns att begära ut hos Linköpings djurförsöksetiska nämnd, har diarienummer 01110-2020.

VAD DU KAN GÖRA:

🐾 Kontakta Zoologiska Institutionen vid Stockholms universitet och uppmana dem att sluta med försöket. Tänkt på att vara saklig och hålla god ton! Kontaktuppgifter finns här: https://www.su.se/zoologi/om-oss/kontakt. Telefon till Stockholm universitets växel (be att få tala med zoologiska institutionen): 08-16 20 00.

🐾 Hjälp oss gärna fortsätta granska djurförsök i Sverige och stöd vårt arbete för en mer etisk framtid utan djurförsök genom att bli månadsgivare, medlem eller genom en gåva. Mer information hittar du här. Stort tack för ditt stöd!

🐾 Djurrättsalliansen granskar och informerar om djurförsök som pågår i Sverige för att sprida information, öka medvetenheten och skapa opinion mot djurförsök. Hjälp oss gärna sprida djurens verklighet genom att sprida och dela information, exempelvis denna nyhet.

 

Fler nyheter
Vego

Fira en djurvänlig midsommar

Vill du duka upp djurvänlig mat till midsommar men vill ha lite inspiration? Här har vi samlat några recept på midsommarmat och tipsar om sidor där du hittar fler recept. Glad midsommar! 

Läs mer
Sverige

”Kameraövervakning på slakterier kommer inte stoppa lidandet”

Regeringen har meddelat att de vill utreda frågan om kameraövervakning på svenska slakterier. Det är en direkt följd av det djurplågeri som Djurrättsalliansen avslöjade på ett svenskt KRAV-slakteri i januari 2021. Utredningen är ett erkännande från statligt håll att djur trots kontroller plågas vid slakt. Men kameraövervakning riskerar att inge konsumenter en falsk trygghet och därmed bidra till djurens lidande.

Läs mer
Djurrätt

Hundratals stod upp för djuren i Djurrättsmarschen

Lördagen den 14 maj anordnades den största gående djurrättsdemonstrationen i Sverige – Djurrättsmarschen. Hundratals djurvänner deltog och stod upp för alla djurs rättigheter. Det var fjärde gången som Djurrättsalliansen arrangerade Djurrättsmarschen i Stockholm för att uppmärksamma djurens verklighet och ena alla som står upp för djuren och engagerar sig i djurrättsfrågor.

Läs mer