Djurförsök

Implantat opereras in i grisar på Göteborgs universitet

Upp till 200 grisar kommer att få implantat inopererade i ryggen i ett djurförsök som utförs på Göteborgs universitet. Detta för att studera om och hur huden läker. Efter operationen går grisarna i upp till fyra månader med implantaten innan de slutligen dödas. 

Grisar ska utnyttjas i ett nytt djurförsök vid Göteborgs universitet. Bakom försöket ligger RISE (Research Institutets of Sweden), ett statligt forskningsinstitut. I ansökan till Göteborgs djurförsöksetiska nämnd beskrivs hur grisarna kommer sövas och sedan få implantat inopererade i ryggen:

Grisen sövs och operaras liggandes på magen. Huden på rygg/nack-regionen rakas och rengörs/desinficeras. Implantaten sätts på vardera sidan om medellinjen, max 6 implantat per gris. Implantaten kan sättas in på följande två sätt:

  1. Ett hål görs genom huden ner till muskelhinnan med en biopsinål (max 10 mm i diameter). Ett medellinjessnitt kan göras genom hålet för att få ner implantatet genom huden.
  2. Snitt görs utmed ryggraden ner till muskellagren. Halvcirkelsformad dissektions görs subkutant ner mot sidan och ett hål genom huden görs med biopsinål (max 10 mm i diameter). Implantatet sätts in subkutant och igenom huden. Snitten kommer vara ca 10-12 cm och på upp till 3 ställen utmed ryggraden.

Bilden visar exempel på hur implantaten kan se ut före och när de sitter genom huden på en gris. Bilden är från ansökan till den djurförsöksetiska nämnden.

Enligt ansökan är syftet med djurförsöket att ”testa hur implantatet läker in och vilka förbättringar som kan göras för att påverka mot god inläkning och minska risken för komplikationer”.

I upp till fyra månader går sedan grisarna med implantaten innan de slutligen dödas. Det framgår även i ansökan att grisarna kan komma att behöva avlivas innan fyra månader har gått:

Grisarna förväntas vara medtagna under uppvaket och möjligen även påverkade under dagen och efter operationen. Därefter, om grisen visar tecken på att inte må bra såsom att grisen blir apatisk, inte vill äta eller dricka, eller få komplikationer som följd av operationen och som inte går att åtgärda (t ex med antibiotika eller kortvarig smärtlindring) kommer djuret att avlivas efter samråd med veterinär. I första hand ges behandling som oral medicinering, men om det inte fungerar så kommer intramuskulära injektioner ges. Blir grisarnas spruträdda och stressade av behandlingen så kommer försöket istället att avslutas om behandlingssvar inte är uppnått inom 6 injektioner. Om implantaten inte läkt in efter 14 dagar så ska djuret avlivats. Vid viktförlust på mer än 10 procent anses detta vara en avbrytningspunkt”.

– Det är svårt att ens föreställa sig de här djurens verklighet. Men om vi försöker är vi nog många som är överens om att det här inte är något vi själva skulle vilja bli utsatta för. Oavsett syfte eller eventuell nytta måste vi fråga oss med vilken rätt vi utsätter andra djur för försök. Vi menar att av precis samma anledningar som vi inte utsätter människor för försök mot deras vilja bör vi inte heller göra det mot andra djur. Det är helt enkelt inte etiskt försvarbart, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen.

Försöket ska göras på både gris och minigris och ansökan gäller totalt 200 djur under de kommande fem åren.

Ansökan ger även en inblick i hur grisarnas liv kommer att se ut på djurförsökslaboratoriet. Två grisar kommer att hållas per rum. Men för att undvika att grisarna skadar varandra och implantaten kan grisarnas komma att ensamhållas och då upp till fyra veckor.

– Vi i Djurrättsalliansen är självklart för forskning, men det enda rätta sättet att nå framsteg är att det sker utan att någon kommer till skada. Djur är inte försöksobjekt och det måste till satsningar på djurfria metoder, säger Malin Gustafsson.

Det statliga forskningsinstitutet RISE ligger även bakom ett annat djurförsök på Göteborgs universitet som Djurrättsalliansens tidigare berättat om där möss och råttor brännskadas. Läs mer här.

Ansökan, som finns att begära ut hos Göteborgs djurförsöksetiska nämnd, har diarienummer 5.8.18-04080/2020.

Fler nyheter
Köttindustrin

Unik inblick på svenska slakterier i Djurrättsalliansens granskning

Genom att granska länsstyrelsens djurskyddskontroller på svenska slakterier, kan Djurrättsalliansen nu ge en inblick i djurens sista, fruktansvärda timmar i livet. Undersökningen visar att 83 av de 88 slakterier som förra året hade minst en djurskyddskontroll bröt mot djurskyddslagstiftningen. Totalt rör det sig om över 900 uppmärksammade brister. 

Läs mer
Äggindustrin

Ägare till avslöjad äggård åtalas

Djurrättsalliansen publicerade förra året en film som visade högar av döda och förruttnade hönor på en värmländsk äggård. Nu ställs ägaren inför rätta för djurplågeri och brott mot djurskyddslagen. Huvudförhandlingen är planerad till den 21–23 mars i Värmlands tingsrätt. 

Läs mer
Päls

Två minkfarmer som bröt mot djurskyddslagen har stängt – övriga inte kontrollerade

Under förra året gjorde länsstyrelsen bara djurskyddskontroller på två av de omkring 20 minkfarmer som finns kvar i Sverige. Vid kontrollerna konstaterade myndigheten att farmerna inte följde djurskyddslagstiftningen. Djurrättsalliansens granskning visar att båda farmerna nu har stängt, men inte på grund av myndighetens tillsyn och agerande.

Läs mer