Sverige

Över 113 miljoner djur dödades på slakterier i Sverige 2019

Varje år dödas enorma mängder djur på svenska slakterier för att vi människor ser dem som mat. I den svenska livsmedelsindustrin dödades under förra året 113 521 700 landlevande djur. Det visar Jordbruksverkets slaktstatistik för 2019. Det är en ogripbar summa men bakom varje siffra i statistiken döljer sig en tänkande och kännande individ, som precis som vi människor ville leva.

Foto: Djurrättsalliansen

 

Var och en av alla de här individerna tvingades genomlida en brutal död för att vi människor felaktigt och oetiskt tar oss rätten över deras liv. Vid all slakt, ”vanlig” eller religiös, dör djuren av blodförlust, då blodkärl i halsen skärs av. Många tror felaktigt att det enbart är vid religiös slakt som djuren får halsarna uppskurna. Även de ”bedövningsmetoder” som används orsaker stort lidande. Djur bedövas bland annat genom att de antingen skjuts med kulor eller bultar i pannan, gasas med koldioxid, får sina huvuden elektrifierade eller doppas i strömförande vatten. ”Bedövning” är alltså något som låter trevligare än vad det egentligen är.

– Det finns ingenting som rättfärdigar det som sker innanför slakteriernas väggar. Fullständigt oetiskt och fel – det är vad det är. Vi behöver inte döda andra för att leva. Det finns ett sätt att inte bidra till lidande och död och det är att sluta äta djur och djurprodukter och välja vego. Empati, respekt och solidaritet med alla som lever på den här planeten borde vara en självklarhet och i en sådan värld kan det inte finnas slakterier och djurfabriker, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen.

Foto: Djurrättsalliansen

 

Alla djur som dödas i animalieindustrin ingår inte i siffran här ovan. Utöver dessa 113 miljoner dödas omkring 50 000 renar, 2 000 getter, runt tusen ankor, runt 15 000 gäss, ett par hundra strutsar och flera miljarder fiskar varje år av den svenska animalieindustrin. För fiskar finns ingen tillförlitlig statistik eftersom de inte räknas som individer utan bara i kilo.

Antalet dödade djur 2019 i siffror:

Nöt: 432 770 individer    

Gris: 2 573 160 individer

Får: 251 950 individer

Kycklingar: 106 120 900 individer

Höns: 3 634 950 individer   

Kalkoner: 507 970 individer

Totalt: 113 521 700 individer

Kyckling är det landlevande djurslag som det dödas i största antal. Förra året slaktades 103 450 620 kycklingar. Det är det högsta antalet någonsin i Sverige och hela fem miljoner fler än föregående år. Utöver de kycklingar som passerade slakteriet kasserades ytterligare 2,6 miljoner kycklingar (totalt 106 120 900). Detta hisnande antal betecknar de individer som antingen dog under transporten till slakteriet eller kom fram så skadade eller sjuka att de inte ansågs duga som människoföda. 

Antalet slaktade kor, kvigor, kalvar och tjurar har ökat en aning 2019 jämfört med åren 2014-2018 och var 432 770 individer, mot det lägsta antalet som var år 2017 med  406 030 djur. De här siffrorna inkluderar både kor och kalvar från mjölkindustrin, vilka utgör det största antalet, och djur av så kallade “köttraser” som fått behålla sin mjölk. 

Av hönorna som utnyttjas i äggindustrin eller som avelsdjur till ägg- och kycklingindustrin är det många som inte slaktas, det vill säga går till livsmedel, utan avlivas och hanteras som avfall istället. Drygt tre miljoner hönor slaktades på slakteri eller dog på vägen dit. Övriga dödades på annat sätt, oftast genom att gasas till döds inne på hönseriet. 

497 410 kalkoner slaktades vilket är något färre än de senaste åren. Ytterligare tio tusen kalkoner självdog eller kasserades av slakteriet.  

2 573 160 grisar slaktades, vilket ligger på samma nivå som de senaste åren. 

Antalet slaktade får och lamm ligger på runt 250 000 djur, en liten minskning kan anas jämfört med de två senaste åren. 

Foto: Djurrättsalliansen

 

Antalet hästar som slaktas vid slakteri i Sverige har minskat under flera år och ligger nu på under tvåtusen djur. 

Även djurens korta liv innan de dödas på slakteriet innebär ett stort lidande. Majoriteten av djuren i den svenska livsmedelsindustrin lever ständigt instängda i djurfabriker. Trängsel, stress, smuts, sår och skador samt död är en del av djurens vardag. De har alla blivit fråntagna rätten till sina egna liv och saknar därmed möjligheten att leva utifrån sina egna premisser. Djurrättsalliansen har dokumenterat svenska djurindustrier och djurfabriker och du kan ta del av vårt bild- och filmmaterial samt information om de olika djurindustrierna på vår sida Djurfabriken samt Ett liv som gris.

Här under kan du se vår senaste granskning av den svenska grisindustrin.

 

Djurrättsalliansen har bland annat arbetat undercover på svenska slakterier för att allmänheten med egna ögon ska kunna se hur det går till när djur dödas i Sverige. Och för att dessa djurs livsöden inte ska förbli dolda, vilket de annars blir då väldigt få har insyn innanför slakteriernas väggar. Här under kan du se vår dokumentation från svenska slakterier.

Det behöver inte vara såhär. Vi människor behöver inte föda upp, utnyttja och döda andra djur för att få mat. Här får du tips och inspiration till en djurvänlig livsstil.

 

Fler nyheter
Djurparker

Utrotningshotade djur döda – Kolmården uppger inte vad som hänt

Under förra året dog 139 djur på Kolmårdens djurpark. Bland de döda djuren finns flera tillhörande arter som är utrotningshotade, men djurparken svarar inte på vilka dödsorsakerna för de enskilda individerna var. Det visar en ny granskning av Djurrättsalliansen, som flera gånger tidigare avslöjat att djurparker avlivar fullt friska och utrotningshotade djur.

Läs mer
Djurparker

Parken Zoo svarar inte på frågor om djur som dött

Under 2023 dog 196 djur på Parken Zoo i Eskilstuna. Flera av de döda djuren tillhör arter som är akut eller starkt hotade: asiatisk vildhund, jätteutter, ringsvanslemur, visayavårtsvin och trädleopard. Det visar Djurrättsalliansens granskning av djurparken, men Parken Zoo svarar inte på frågor om varför djuren dött eller dödats.

Läs mer
Djurförsök

Möss ges hjärtinfarkt och hjärtsvikt i djurförsök

I ett djurförsök på Uppsala universitet utsätts tusentals möss för en stor operation med syftet att framkalla hjärtinfarkt. De möss som överlever operationen och infarkten följs under en månads tid för att studera läkningen samt följa utvecklingen av hjärtsvikt. Därefter dödas djuren. 

Läs mer