Djurförsök

Nytt center för djurförsök på stora djur planeras i Sverige

Stoppa SWECCLIM – en kampanj av Djurrättsalliansen

Djurrättsalliansen kan avslöja att det finns planer på att skapa ett center för djurförsök på stora djur i Sverige. Projektet kallas SWECCLIM (Swedish Experimental Clinical Center for Large- Animal Innovative Models). Detta trots att en majoritet av Sveriges befolkning är mot djurförsök på större djur. De djur som de tänkt använda är bland annat hundar, katter, primater och hästar. Nu inleder Djurrättsalliansen kampanjen STOPPA SWECCLIM.

Det är Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) tillsammans med Uppsala universitet (UU), Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA), Karolinska Institutet (KI), Göteborgs universitet (GU) Sahlgrenska universitetssjukhuset och Linköpings universitet (LiU) som går samman för att skapa en ny nationell infrastruktur för kliniska och experimentella studier i stordjursmodeller. Plattformen kommer att samordnas av Sveriges lantbruksuniversitet.

600 försök om året

Det kommer att vara en väldig bredd på djurförsöken som ska utföras och enligt ansökan för projektet beräknas det att utföras upp till 600 nya djurförsök på större djur varje år. De djur som planeras att användas är apor, katter, hundar, hästar, getter, grisar, får och kor. En huvudsaklig anläggning som ska ligga på SLU i Uppsala kommer i samarbete med Karolinska Institutet och Uppsala universitet bland annat utföra xenotransplantationer (transplantationer mellan två olika arter) och använda sig av primater. Det kommer även utföras fler långtidsstudier på djur med bentransplantat och ortopediska implantat. I nuläget görs många av de försöken på kaniner, men inom SWECCLIM vill de även börja använda får och andra djur i större utsträckning. Det kommer att utföras fler försök på apor och Karolinska Institutet har redan börjat planera att bygga om Astrid Fagræus Laboratorium som i dagsläget är den enda anläggning i Skandinavien som använder apor i djurförsök.

Statistiken över antalet använda försöksdjur i Sverige mellan åren 2011-2016 visar att i genomsnitt används 445 000 djur/år eller 1 220 djur/dag enligt den svenska definitionen av vad som är djurförsök. Om SWECCLIM blir verklighet skulle det innebära att den siffran kommer att gå upp avsevärt och många fler djur skulle utnyttjas i djurförsök.

Hund som utnyttjas i djurförsök på SLU i Uppsala. Foto: Djurrättsalliansen

 

Kontraktslaboratorium – en mardröm för djuren

SWECCLIM kommer även fungera som ett så kallat kontraktslaboratorium till viss del, liknande det ökända Envigo (tidigare Huntingdon Life Science). Det innebär att forskare från hela världen kommer ha möjlighet att utföra djurförsök hos SWECCLIM. Projektet SWECCLIM nämner redan nu att de vill samarbeta med företag som Astra Zeneca, Getinge och det statliga forskningsinstitutet RISE (Research Institutes of Sweden). Planen är att ha användare från alla medicinska institutioner i Sverige samt många internationella medicinska och veterinära institutioner samt från medicintekniska företag och läkemedelsindustrin.

Foto: KI

Skattebetalarna betalar för en stor del

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) är initiativtagare till projektet SWECCLIM och har ansökt om cirka 90 miljoner svenska kronor från Vetenskapsrådet. Djurrättsalliansen har tagit del av denna ansökan kring projektet och den finner du här. Staten avsätter pengar för forskning ur statsbudgeten varje år. Knappt hälften går direkt till universiteten och högskolorna, resten fördelas till forskare av statliga forskningsfinansiärer och andra myndigheter. Vetenskapsrådet är den största av dessa forskningsfinansiärer. Den övriga delen av SWECCLIM ska finansieras av de resterande konsortiemedlemmarna som är delaktiga i projektet: Sveriges Lantbruksuniversitet (20 MSEK), Uppsala universitet(20 MSEK), Karolinska Institutet (10 MSEK), Statens Veterinärmedicinska Anstalt (14,5 MSEK), Linköpings universitet (6 MSEK) och Göteborgs universitet (5MSEK). Med bidrag från de övriga konsortiemedlemmarna uppgår summan till cirka 165 MSEK. Verksamheten kommer även när den är igång till stor del finansieras av användaravgifter på närmare 258 MSEK (2020–2024).

Foto: KI

 

Stor opinion mot djurförsök

Djurförsök är en kontroversiell fråga och det finns en stor opinion mot djurförsök. Vetenskapsrådet har genomfört en opinionsundersökning om djurförsök, för att ta reda på allmänhetens inställning till djurförsök. Undersökningen publicerades i april 2019 och drygt hälften (55 procent) av allmänheten anser att djurförsök är godtagbara inom medicinsk forskning. De mer djupgående uppföljningsfrågorna visade att sju av tio (73 procent) inte skulle acceptera djurförsök på hundar eller katter, några av de främsta djurarterna SWECCLIM vill använda. Mer än en miljon EU-medborgare stödde det europeiska medborgarinitiativet ”Stop Vivisection” som överlämnades till EU-parlamentet och EU-kommissionen 2015. Trots att European Citizens’ Initiative avvisades av Europeiska kommissionen är det viktigt att notera att EU-medborgarna för första gången någonsin grundade sina invändningar mot djurförsök av både etiska och vetenskapliga skäl.

Kosmetikatester på djur är förbjudet inom EU och 2013 infördes ett förbud mot försäljning av produkter med ingredienser som djurtestats efter detta datum. Allt fler länder utanför EU har även de förbjudit kosmetikatester på djur. Bland annat så har Norge infört samma förbud som EU och länder som Nya Zeeland, Israel, Indien, Turkiet och Sao Paulo har infört ett förbud och även många andra länder överväger ett förbud. I Sverige är det sedan 2003 förbjudet att göra djurförsök på människoapor (schimpanser, dvärgschimpanser, gorillor, orangutanger) och nio arter av gibbonapor.

Foto: Peta

VAD DU KAN GÖRA

🐾 Sprid information

Hjälp oss sprida informationen om SWECCLIM och vår kampanj Stoppa SWECCLIM så att fler får upp ögonen för att det planeras ett center för djurförsök på stora djur i Sverige. www.stoppaswecclim.se

🐾Blås i visselpipan
Om du har mer information om SWECCLIM, som kan vara användbar för oss, ta kontakt med oss. Givetvis kan du vara helt anonym.

🐾Kontakta de delaktiga
Skicka ett mail till de fem universitet och den myndighet som ska vara inblandade i att finansiera SWECCLIM och vädja till dem att dra sig ur projektet. 73 procent är enligt Vetenskapsrådets undersökning som presenterades i april 2019 mot försök på sällskapsdjur och större djur som hundar och katter. Istället bör de här pengarna satsas på djurfria metoder. Tänk på att skriva på ett trevligt och respektfullt sätt.

Sveriges Lantbruksuniversitet: [email protected]

Uppsala universitet: [email protected]

Karolinska Institutet: [email protected]

Göteborgs universitet: [email protected]

Linköpings universitet: [email protected]

Statens Veterinärmedicinska anstalt: [email protected]

🐾Stöd vårt arbete
Djurrättsalliansen är en ideell och oberoende organisation som inte tar emot statliga bidrag. Vårt arbete för djuren är helt beroende av frivilliga bidrag och ditt bidrag gör det möjligt för oss att ta kampen för försöksdjuren och stoppa SWECCLIM.
Plusgirokonto: 42 54 11 – 6
Swish:123 0730 739
Du kan även välja att bli månadsgivare.

🐾Engagera dig
Bli en del av Djurrättsalliansen och hjälp oss att stoppa SWECCLIM. Vi behöver volontärer till grafisk design, filmklippning, flygbladsutdelning, brevskrivning, insamlingar och mycket annat. Skicka ett mail till oss, [email protected].

 

Nedan går att se filmer från djurförsökslabroatorier med större djur, bland annat apor och hundar, i USA.

Djurrättsalliansen anser att man bör satsa på djurfria metoder och djurfri forskning och lämna djuren ifred. Djurrättsalliansen är emot allt utnyttjande av djur – oavsett om det är hundar, grisar, råttor, kaniner, marsvin, katter, fiskar eller möss som blir utsatta. Vi anser att inga djur är försöksobjekt och att det inte är etiskt försvarbart med djurförsök. Här kan du läsa mer om djurförsök i Sverige.

Fler nyheter
Köttindustrin

Efter kycklingavslöjanden: länsstyrelsen har inte agerat

I slutet av förra året väckte Djurrättsalliansens avslöjanden om kycklingindustrin starka reaktioner. Filmer, tagna med dolda kameror, visade djurplågeri hos två av de största företagen i branschen. Men trots uppdagade missförhållanden och djurskyddsbrott har länsstyrelsen i Skåne inte gjort några djurskyddskontroller hos de aktuella företagen.

Läs mer
Köttindustrin

Över 116 miljoner djur dödades på svenska slakterier förra året

Under 2023 dödades 116 115 340 landlevande djur på svenska slakterier. Det visar Jordbruksverkets statistik som Djurrättsalliansen årligen analyserar. För andra året i rad minskar antalet dödade djur, men det totala antalet djur som dödas i Sverige har ökat avsevärt jämfört med för tio år sedan.

Läs mer
Päls

Oklart hur stöd för minkfarmsavveckling ska fungera

Kampen för att stänga minkfarmerna i Sverige har pågått länge och varit ihärdig. Under flera decennier har enorma mängder minkar lidit och dött på svenska pälsdjursfarmer. I höstas föreslog regeringen ett ekonomiskt stöd till de minkfarmare som frivilligt avvecklar, men det är fortfarande oklart hur stödet kommer att fungera.

Läs mer