Djurförsök

Plågsamma djurförsök på viltfångade apor i Kenya utförda av svenska forskare

Forskare vid Göteborgs universitet har under flera år utfört plågsamma djurförsök på viltfångade babianer i Kenya, vilket är förbjudet i Sverige och resten av EU. Försöken har till delvis finansierats med svenska skattemedel. Anläggningen där aporna hålls har tidigare avslöjats och visat på fruktansvärda levnadsförhållanden för djuren. Karantänens ensamma och dystra liv, där djuren hålls i flera månader och ibland år, bryter mot internationella riktlinjer.

Bilden är från den anläggning i Kenya där de svenska transplantationsförsöken har utförts.
Foto: Cruelty Free International

Djurrättsalliansen kan avslöja att forskare från Göteborgs universitet har utfört försök med transplantationer på viltfångade babianer, vilket är förbjudet i Sverige och resten av EU. Experimenten har utförts av svenska forskare under många år och vissa av dem är finansierade med svenska skattemedel. Försöken har utförts på the Institute of primate research i Nairobi, Kenya. 

– Det är förbjudet att använda viltfångade primater i hela EU. Det är därför helt oacceptabelt att svenska forskare reser till Kenya för att utföra plågsamma experiment som inte skulle vara lagliga att genomföra i Sverige, säger Daniel Rolke, talesperson för Djurrättsalliansen.

Bilden är från den anläggning i Kenya där de svenska transplantationsförsöken har utförts.
Foto: Cruelty Free International

En brittisk djurrättsorganisation kunde 2013 avslöja djurens förhållanden på the Institute of primate research i Nairobi efter att de arbetat undercover på anläggningen. Bilderna och filmmaterialet vittnar om hur babianerna som är vana vid ett liv i frihet fångas in i det vilda – något som går rakt emot EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål. Bilderna visade också de fruktansvärda levnadsförhållandena på anläggningen. Karantänens ensamma och dystra liv, där djuren hålls i flera månader och ibland år, bryter mot internationella riktlinjer. I EU:s direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål anges det vidare att ”Fångsten av icke-mänskliga primater från det vilda är mycket stressande för de berörda djuren och medför en ökad risk för skada och lidande under fångst och transport.

Här under kan du se dokumentation från det avslöjande som visar hur babianerna lever på the Institute of primate research i Nairobi, Kenya.

Omkring 100 friska babianer har lemlästats av svenska forskare i transplantationsexperiment som varar i allt från en månad upp till ett och ett halvt år. I försöken användes vilda babianer som genomgick operationer som orsakade dem stort lidande. Försöken hade alltid dödlig utgång då alla djur avlivades i slutet av försöken. Reproduktiva organ (äggstockarna och/eller livmodern) transplanterades från ett djur till ett annat med syftet att undersöka möjligheten att transplantera livmödrar.

I en annan publikation anges att alla dräktiga djur avlivades när dräktigheten bekräftades med ultraljud för att förhindra onödig förlängning och kostnad för studien. I ett experiment som varade över 18 månader dog flera honor kort efter operationerna på grund av infektioner, inre blödningar, lunginflammation och blodförgiftning.

– Dessa dödsorsaker är tydliga bevis på att djuren fått genomgå en enorm stress och inte heller fått tillräcklig medicinskt omvårdnad. Det handlar om en total brist på medkänsla och nonchalans inför internationella bestämmelser, säger Daniel Rolke, talesperson för Djurrättsalliansen.

Försöken på viltfångade babianer har bland annat finansierats av skattefinansierade forskningsanslag från Vetenskapsrådet samt flera svenska stiftelser.

Bilden är från den anläggning i Kenya där de svenska transplantationsförsöken har utförts.
Foto: Cruelty Free International

Göteborgs universitet bemöter kritiken och menar att de inte har några specifika regler kring användning av vilda djur i försök, utan följer gällande djurskyddslagstiftning och föreskrifter. De säger även att ”Idag har Göteborgs universitet har inga specifika riktlinjer för den forskning som forskare vid GU gör utomlands men forskarna förväntas följa alla de lagar och förordningar som reglerar den försöksdjursverksamhet som finns i det land de samarbetar med. Inom Sveriges gränser avgör de etiska nämnderna om de försök som beskrivs i den etiska ansökan får göras eller inte. Det går inte att söka etiskt tillstånd i Sverige för djurförsök som skall utföras i andra länder. Detta är givetvis ett etiskt dilemma som uppmärksammats av både djurrättsrörelsen och forskarna. Vi skall självklart sträva efter att inte göra djurförsök i andra länder som inte skulle godkänts i Sverige eller resten av EU.” 

Vetenskapsrådet i sin tur menar att ”Forskare och medelsförvaltare som tar emot medel från Vetenskapsrådet ska följa vissa generella och särskilda villkor. Av Vetenskapsrådets generella villkor följer att etiska godkännanden och intyg ska finnas på plats innan forskningsprojekt påbörjas samt att forskningen ska genomföras enligt god forskningssed. Forskaren och medelsförvaltaren ansvarar enligt de generella villkoren även för att forskningen bedrivs i enlighet med i Sverige gällande rätt.

I en avhandling från Göteborgs universitet framgår det att man inte vetat åldern på babianerna då de inte var födda i fångenskap, det vill säga att de varit viltfångade. Läs avhandlingen här. 

I denna artikel från 2016 framgår det att en svensk forskare och hans team har utfört hundratals livmoderstransplantationer på råttor, får, grisar och apor det senaste årtiondet. Forskarteamet flög till Kenya nästan 20 gånger för att utföra försök på babianer eftersom Sverige förbjuder experiment på icke-mänskliga primater. Forskaren beskriver själv i artikeln hur de mindre idealiska förhållandena i Nairobi, som inga regelbundna duschar och strömavbrott under operation, var en ”teambyggande” erfarenhet. 

Här skriver samma forskare att det råder identiska etiska riktlinjer och bestämmelser för djurförsök i Kenya som i europeiska och amerikanska primatanläggningar vilket är långt ifrån sanningen, då det i Sverige och i EU är olagligt med djurförsök på viltfångade babianer. 

VAD DU KAN GÖRA:

🐾Skriv på vår protestlista för att få Göteborgs universitet att upphöra med dessa djurförsök. Skriv under här. 

🐾Kontakta Vetenskapsrådet och uppmana dem att sluta finansiera djurförsök på viltfångade babianer:

Telefon: 08-546 44 000

Epost: vetenskapsradet@vr.se

Tänk på att vara saklig och håll god ton.  Hot, hat och personangrepp hör inte hemma i vårt arbete för djuren.

🐾Sprid och dela vårt avslöjande så att fler får upp ögonen för djurens verklighet.

🐾Stöd vårt arbete så att vi kan fortsätta granska och avslöja djurförsök genom att bli månadsgivare, klicka här. 

🐾Följ oss på Facebook.

Djurrättsalliansen anser att man bör satsa på djurfria metoder och djurfri forskning och lämna djuren ifred. Djurrättsalliansen är emot allt utnyttjande av djur och därmed alla djurförsök – oavsett om det är babianer, råttor, grisar, katter, kaniner, marsvin, hundar eller möss som blir utsatta. Vi anser alltså att inga djur är försöksobjekt och att det inte är etiskt försvarbart med djurförsök. Här kan du läsa mer om djurförsök i Sverige. 

Källor:

1)    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29128910

2)    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23108346

3)    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22454459

4)    https://academic.oup.com/humrep/article/26/12/3303/2914037

5)    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20519250

6)    https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17765236

7)    Bilder: https://www.crueltyfreeinternational.org/what-we-do/investigations/experiments-wild-baboons-kenya

Fler nyheter
Djurförsök

Nytt center för djurförsök på stora djur planeras i Sverige

Djurrättsalliansen kan avslöja att det finns planer på att skapa ett center för djurförsök på stora djur i Sverige. Projektet kallas SWECCLIM (Swedish Experimental Clinical Center for Large- Animal Innovative Models). Detta trots att en majoritet av Sveriges befolkning är mot djurförsök på större djur. De djur som de tänkt använda är bland annat hundar, katter, primater och hästar. Nu inleder Djurrättsalliansen kampanjen STOPPA SWECCLIM.

Läs mer
Djurrätt

Stå upp för djuren: kom på Djurrättsmarschen 7 september!

För tredje året i rad anordnar Djurrättsalliansens Sveriges största djurrättsdemonstration – Djurrättsmarschen. Lördagen den 7 september marscherar vi genom Stockholm för att visa att vi är många som bryr oss om djuren och kämpar för djurs rättigheter!

Läs mer
Äggindustrin

Länsstyrelsens beslut: Gimranäs får ha kvar djur i olagliga burar

I förra veckan kunde Djurrätsalliansen avslöja att företaget Gimranäs, som föder upp omkring hälften av alla värphönor i den svenska äggindustrin, fortsätter håller stora mängder hönor och tuppar i olagliga burar. Hittills har ingen myndighet agerat. Nu har länsstyrelsen i Västra Götaland beslutat om ett föreläggande enligt djurskyddslagen. Men myndigheten låter företaget har kvar nuvarande djur i de olagliga burarna och djurförbud eller omhändertagande kan först bli aktuellt om företaget efter nuvarande djuromgångar fortsätter använda burarna.

Läs mer