Päls

Minkarna sviks på nytt

Idag presenterades den så kallade minkutredningen som handlar om minkarnas välfärd på Sveriges minkfarmer. Ännu en utredning har alltså gjorts trots att en majoritet av det svenska folket vill förbjuda minkfarmer i Sverige. Utredningen i sig och dess slutsats är ytterligare ett svek mot minkarna menar Djurrättsalliansen.

Det var den 11 januari 2018 som Jordbruksverket fick i uppdrag att utvärdera välfärden hos minkar inom den svenska pälsindustrin. Uppdraget fanns med vid sidan av regeringens förslag om ny djurskyddslag. Utredningens slutsats är att ytterligare utredningar och forskning behövs, samtidigt som Jordbruksverket i ett pressmeddelande menar att minkhållningen har förbättrats. Djurrättsalliansen delar inte den uppfattningen. Djurrättsalliansen har under flera år dokumenterat svenska minkfarmer och vårt första avslöjande 2010 fick enorm uppmärksammat i media. Här under kan du se vår dokumentation från svenska minkfarmer. På sidan Sveket mot minkarna kan du läsa mer om kampanjen och om vårt arbete för att stänga de svenska minkfarmerna.  

– Det är uppenbart att djurskyddslagen inte uppfylls på Sveriges minkfarmer. Det har vi genom vår dokumentation visat gång på gång. Vi behöver inte fler utredningar eller mer forskning utan vi behöver se till att Sveriges politiker lyssnar på majoriteten och stänger minkfarmerna en gång för alla, säger Daniel Rolke, talesperson för Djurrättsalliansen.

Djurrättsalliansen menar att vi vet hur minkar beter sig i sin naturliga miljö; att de exempelvis spenderar en stor del av sin aktiva tid i vatten och lever ensamma på väldigt stora områden. Vi vet även att minkarnas behov inte försvinner då de stängs in i minimala nätburar där de bland annat saknar tillgång till simvatten, vilket pälsindustrin själva gärna hävdar. Det vi redan vet är grund nog för att avveckla pälsindustrin. Och ur ett etiskt perspektiv är pälsindustrin inte försvarbar – djur är inte våra att utnyttja och döda. 

I utredningen framgår det att ”det ännu inte är möjligt att utvärdera vilken effekt de nya reglerna för mink har haft.” Enligt utredningen beror det delvis på att flera av de nya reglerna för minkhållning trädde i kraft så nyligen som den 1 januari 2017. Därför är utredningen förslag att ytterligare studier görs. Samtidigt som det framgår att det inte finns tillräckligt med underlag för att utvärdera de nya reglernas påverkan på minkarna dras ändå slutsatsen att minkhållningen har förbättrats. Det hänvisas då bland annat till att länsstyrelsens kontrollstatistik visar att vissa brister som var vanliga år 2010 har minskat jämfört med 2017. Frågan är dock hur relevanta dessa siffror är med tanke på att det gjorts färre kontroller de senaste åren än vad som gjordes exempelvis 2010. 

I utredningen diskuteras även antalet minkfarmer som finns i Sverige och efter att Djurrättsalliansen förra året kunde presentera ett faktaunderlag ändrade Jordbruksverket antalet minkfarmer från 80 till 70 minkfarmer. Det är trots ändringen inte en korrekt siffra och Djurrättsalliansen hävdar att det inte finns mer än ett 50-tal minkfarmer i Sverige, baserat på uppgifter från länsstyrelsen och egna undersökningar. Problemet är att väldigt få inspektioner har utförts av länsstyrelsen på Sveriges minkfarmer under de senaste åren och att siffrorna som Jordbruksverket presenterar då baseras på senast kända antal farmer, en uppgift som kan ha många år på nacken.

Sverige har i snart trettio år haft en djurskyddslag som säger att djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och så att de får utlopp för sina naturliga beteenden. Trots det är det helt lagligt att stänga in ett rovdjur som minken, som är ensamlevande djur som är aktiva i vatten, i minimala nätburar där de hålls tillsammans och utan tillgång till bland annat simvatten. Frågan om minkfarmerna har blivit en långdragen politisk följetong. Vad är egentligen lagstiftningens fina ord värda när det samtidigt är tillåtet att stänga in minkar i minimala burar där de inte får utlopp för sina naturliga beteenden? Lagen och verkligheten går inte hand i hand. 

Flera instanser, däribland Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap, Jordbruksverket och Djurskyddsmyndigheten, har under årens lopp rapporterat om att minkfarmerna inte lever upp till §4 i djurskyddslagen. Det är den paragraf som tar upp naturligt beteende och god djurmiljö. När det gäller minkfarmerna har tyvärr utvecklingen gått långsammare än vad det gjorde för räv- och chinchillafarmerna. Minkfarmerna är betydligt fler än vad rävfarmerna var, och att stoppa minkfarmningen genom hårdare regler har visat sig lättare sagt än gjort. Ekonomiska intressen har gått före etiska värden och enorma mängder minkar betalar priset med sina liv.

Inför valet 2002 lovade Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet att de skulle verka för en avveckling av pälsnäringen om de kom till makten. En statlig utredning gjordes för att slå fast hur avvecklingen skulle gå till; förutom hårdare djurskyddsregler övervägdes möjligheten att införa ett totalförbud mot pälsdjursuppfödning helt på etiska grunder. Utredningen presenterades 2003 och rekommenderade hårdare regler. Det ledde till ett lagförslag som presenterades 2005 och innebar att man skulle införa ett nytt stycke i fjärde paragrafen som enbart skulle gälla minkar. Minkar skulle ges rätt att klättra, röra sig, vara ensamma, jaga och simma. Våren 2006 skickades förslaget ut på remiss till EU. Frankrike motsatte sig förslaget, och även om Sverige vann i slutändan drog processen ut på tiden. Förslaget hann inte tas upp i riksdagen innan valet, vilket hade varit en förutsättning för att dåvarande regeringen skulle kunna leva upp till sina vallöften. Istället fick Sverige en borgerlig regering, och lagförslaget röstades ner i december 2006.

Även under 2011 och 2012 kom förslaget från de rödgröna upp för omröstning i riksdagen, men röstades ner. Istället gav dåvarande regeringen Jordbruksverket i uppdrag att utforma nya krav för minkfarmning som inte ställde så långtgående krav så att näringen skulle bli olönsam och behövde avvecklas. Jordbruksverkets nya föreskrifter från 2012 innebär en rad mycket marginella skillnader för djuren från tidigare föreskrifter. Det är bland annat krav på att minkarna ska ha en liten leksak, t.ex. ett plaströr, i den minimala buren. De nya föreskrifterna innebär även att så kallade etageburar ska användas på minkfarmerna, vilket innebär att en liten extra bur placeras ovanpå den ursprungliga buren. Det ger minkarna några centimeters galleryta till.

Kampen för minkarna har alltså pågått i väldigt många år, och pågår än i dag. Opinionsundersökningar har flera gånger visat att en stor majoritet av det svenska folket är emot pälsdjursfarmning. Allt fler länder väljer att förbjuda pälsdjursfarmning, nu senast bland annat Norge, men inte Sverige. Gång på gång har ekonomiska intressen gått före djuren och politiker har ett flertal gånger svikit djuren. 

I Sverige finns det i dagsläget ett 50-tal minkfarmer där omkring 900 000 minkar föds upp och dödas varje år.

Den här filmen släppte Djurrättsalliansen 2010, vår första utredning av den svenska pälsindustrin där vi hade dokumenterat på en stor del av Sveriges minkfarmer:

En månad efter Djurrättsalliansens första avslöjande släppte vi ny dokumentation:

När förslag på de nya regler som nu gäller för minkar presenterades, var Djurrättsalliansen remissinstans. Djurrättsalliansens remissvar blev ytterligare ny dokumentation, då även med material från Norge, Danmark och Finland:

2015 släppte Djurrättsalliansen ännu en gång nya filmer och bilder från svenska minkfarmer:

Några exempel på vad du kan göra för minkarna:

?Skriv på vår protestlista för att stänga minkfarmerna.

?Sprid och dela våra filmer och bilder från svenska minkfarmer så att fler får upp ögonen för minkarnas verklighet och därmed förhoppningsvis agerar. Minkarna behöver var och en av oss som kämpar för dem! www.sveketmotminkarna.se 

?Stöd vårt arbete så att vi kan fortsätta att granska och avslöja den svenska pälsindustrin.

?Delta på manifestationer och demonstrationer mot minkfarmer och pälsindustrin. Håll utkik bland våra evenemang!

?Beställ informationsmaterial i vår webshop och hjälp på så vis till att sprida information om minkarnas situation. http://djurrattsalliansen.tictail.com/

Fler nyheter
Djurparker

Utrotningshotade djur döda – Kolmården uppger inte vad som hänt

Under förra året dog 139 djur på Kolmårdens djurpark. Bland de döda djuren finns flera tillhörande arter som är utrotningshotade, men djurparken svarar inte på vilka dödsorsakerna för de enskilda individerna var. Det visar en ny granskning av Djurrättsalliansen, som flera gånger tidigare avslöjat att djurparker avlivar fullt friska och utrotningshotade djur.

Läs mer
Djurparker

Parken Zoo svarar inte på frågor om djur som dött

Under 2023 dog 196 djur på Parken Zoo i Eskilstuna. Flera av de döda djuren tillhör arter som är akut eller starkt hotade: asiatisk vildhund, jätteutter, ringsvanslemur, visayavårtsvin och trädleopard. Det visar Djurrättsalliansens granskning av djurparken, men Parken Zoo svarar inte på frågor om varför djuren dött eller dödats.

Läs mer
Djurförsök

Möss ges hjärtinfarkt och hjärtsvikt i djurförsök

I ett djurförsök på Uppsala universitet utsätts tusentals möss för en stor operation med syftet att framkalla hjärtinfarkt. De möss som överlever operationen och infarkten följs under en månads tid för att studera läkningen samt följa utvecklingen av hjärtsvikt. Därefter dödas djuren. 

Läs mer