Sverige

Djurrättsalliansen avslöjar olaglig rått- och mössuppfödning

Djurrättsalliansen har granskat ett företag som under många års tid födde upp marsvin till djurförsök samt råttor och möss som de har sålt som föda till reptiler. Enligt företaget upphörde de med all djuruppfödning för tio år sedan, vilket efter vår granskning visat sig vara en ren lögn.

Smådjursuppfödningen öster om Uppsala har funnits under många års tid. Företaget som går under namnet Bio Jet Service och även Burbolaget födde enligt dem själva tidigare upp marsvin till djurförsök. Sedan början av 2000-talet födde de även upp så kallade ”foderdjur”, råttor och möss, som de sålt som föda (både levande och frysta) till reptiler. Den delen av verksamheten har de dock aldrig haft tillstånd för. Djuruppfödningen av marsvin, råttor och möss ska ha pågått fram till år 2008, då de ska ha upphört med all djuruppfödning.

Men då Djurrättsalliansen granskade företaget upptäckte vi att de fortfarande föder upp råttor och möss. Vi skickade därför in vår information till länsstyrelsen i augusti i år och gjorde en anmälan mot anläggningen. Länsstyrelsen tog då kontakt med företaget som menade att det endast fanns två sällskapskaniner och inga andra djur på anläggningen. Vilket visade sig vara en ren lögn. I september i år genomförde länsstyrelsen en oanmäld inspektion på anläggningen och resultatet är skrämmande; en massiv uppfödning av djur som sker utan tillstånd. Under kontrollen uppmärksammades en lång rad brister; bland annat djur som sitter i för små burar, förruttnade djur, cigarettpaket som berikning i burarna, smuts och avföring och stressade djur. 

– En sådan här massiv djuruppfödning som bedrivs helt olagligt borde bara stängas ner omgående. Men tyvärr är det inte så det fungerar. Istället får den ansvariga för den olagliga verksamheten en blankett för att kunna ansöka om de tillstånd som behövs. Samtidigt som mängder av djur föds upp, lever under miserabla förhållanden och dödas för att ägaren ska kunna tjäna pengar på deras kroppar, säger Daniel Rolke, talesperson för Djurrättsalliansen.

Djurrättsalliansen kräver att djuruppfödningen stängs omgående och har även informerat länsstyrelsen om att vi är beredda att rädda och omplacera så många som möjligt av djuren vid ett omhändertagande. Läs vår uppdatering här.

Här under har vi sammanställt en del av det som tas upp i länsstyrelsens kontrollrapport. I bildgalleriet här under går det att se de bilder som togs av länsstyrelsen under kontrollen. (Foto: Länsstyrelsen Uppsala län)

Länsstyrelsen Uppsala län genomförde den 21 september i år en kontroll enligt djurskyddslagen på den aktuella anläggning, detta efter Djurrättsalliansens anmälan. Av länsstyrelsens rapport framgår det att djurskyddslagstiftningen inte har följts. Länsstyrelsen anser därför att anmälan var befogad. Det framgår av rapporten att djuruppfödningen bedrivs utan tillstånd och länsstyrelsen slår fast att ”verksamheten bedöms som tillståndspliktig enligt 16 § djurskyddslagen dels eftersom den är av större omfattning, dels eftersom den innebär uppfödning av foderdjur för avsalu”. Ägaren till anläggningen fick på plats en blankett för ansökan om tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen. 

I rapporten framgår det bland annat att ”det var lortigt i många av burarna och att ett ruttet djur påträffades lätt synligt i en bur”. Länsstyrelsen skriver även att det var ”mycket dålig luft i samtliga djurrum med kraftig stanna av ammoniak, avföring och döda djur”. En av länsstyrelsens kontrollpunkter är om förvaringsutrymmena hålls tillfredsställande rena. Så här skriver länstyrelsen gällande den punkten:

Många burar var lortiga med mycket avföring och urin och även stora toaletthörnor med mycket avföring i tråg där den avskilda avkomman förvarades. Stark lukt av avföring och urin och döda djur i alla djurrum. Vattenflaskorna var generellt nedsolkade och i djurrum 2 var vattnet i vattenskålarna i skänkvagnen där den avskilda avkomman förvarades kraftig nedsmutsat. Det var även avföring i mat- och vattenskålar”.

I ett av de tre djurrummen som finns på anläggningen hölls djuren i plasttrågar. Ett tråg har enligt länsstyrelsen tillräckligt med yta för 87 djur enligt vad lagen tillåter. I det ena tråget hade företaget 190 enskilda individer. På anläggningen hålls även djur i andra typer av burar och det uppmärksammades att burarna var för små. 

När länsstyrelsen kontrollerade vilken typ av berikning djuren fick i burarna konstaterade de att i råttornas avelsburar gavs ingen berikning alls. Cigarettpaket, papper och sparsamt med kartin användes som berikning i övriga burar. 

Det framgår även av kontrollrapporten att avvänjningen av djuren sker med ögonmått och inte efter datum. Ungarna bedöms som färdiga för avvänjning när de blivit behårade, öppnat ögonen och börjat äta själva. Länsstyrelsen bedömde att detta inte är en godtagbar metod att bestämma när ungarna inte längre behöver moderns mjölk och omvårdnad.

När det kontrollerades hur avkommorna hanterades konstaterades det att ”hanteringen inte minimerar risken för osämja utan medför stress och stora risker för aggressivitet och slagsmål mellan djuren och att den därför inte uppfyller kraven i föreskriften”.

Länsstyrelsen uppmärksammade även att ingen veterinärvård bedrivs på anläggningen. Djur som visar ohälsa eller sjukdom avlivas istället. Själva avlivningsmetoden på anläggningen bestod i två plasthinkar och en gasflaska med koldioxid med slang, där koldioxiden fylls på i hinkarna innan djurens stoppas ner. Denna metod användes på samtliga djur och länsstyrelsen uppger att avlivning med koldioxid inte är en tillåten avlivningsmetod för gnagare yngre än 10 dagar, vilket sker på anläggningen.

Enligt Jordbruksverket är det förbjudet att mata reptiler med levande djur och när ägaren fick frågan av länsstyrelsen om han sålde djur levande nekade han till detta. Dock fann länsstyrelsen att det på väggen i lagerrummet fanns en prislista på levande råtta och levande mus.

Hjälp oss fortsätta granska och avslöja vad djur utsätts för i Sverige – här kan du läsa mer om hur du kan stödja oss. Tack!

Fler nyheter
Djurförsök

Personal på SLU riktar kritik mot djurförsökscentret SWECCLIM

I mitten av juli kunde Djurrättsalliansen avslöja att det i Sverige planeras för ett nytt djurförsökscenter för försök på stora djur som hundar, katter, grisar och apor. Projektet kallas SWECCLIM och samordnare är Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Nu riktas kraftig intern kritik inom SLU mot djurförsökscentret i samband med en artikel publicerad av Upsala Nya Tidning.

Läs mer
Djurförsök

Linköpings universitet vill utsätta djur för skottskador

Linköpings universitet är ett av fem universitet samt en myndighet som är inblandade i det nya djurförsökscentret SWECCLIM som planeras i Sverige. Ansvariga för centret har hävdat att syftet med projektet är att minska och ersätta djurförsöken, men Djurrättsalliansen har tagit del av ett mejl från Linköpings universitet till Sveriges lantbruksuniversitet som inte alls nämner detta. Istället beskrives olika typer av djurförsök som skulle kunna utföras på Linköpings universitet, bland annat skottskador av djur.

Läs mer
Köttindustrin

Svenskt kött får EU-bidrag för att få unga att äta fler grisar

Branschorganisationen Svenskt kött får nu EU-bidrag för att driva en kampanj som absurt nog kallas ”Gilla gris”. Syftet med kampanjen är att få unga att äta fler grisar och öka köttkonsumtionen. Nu behövs din hjälp för att visa grisarnas verklighet inom grisindustrin.

Läs mer