Djurförsök

Flera nya djurförsökslaboratorier byggs i Sverige

Idag den 24 april är det Försöksdjurens dag. En dag att minnas alla de djur som används i djurförsök som uppmärksammats över hela världen sedan den instiftades år 1979.

Flera svenska djuravdelningar, djurhus och laboratorier där försöksdjur förvaras och används i olika experiment har byggts om de senaste åren eller är på väg att byggas om. Det beror till viss del på nya lagkrav, både svensk lagstiftning och krav som ställs av EU. Det har blivit allt vanligare att djuravdelningarna får in smittor från olika uppfödningar av djur vilket leder till att tusentals djur avlivas. Det handlar också om att centralisera djuravdelningarna och få ut mer av dem och samutnyttja dyr utrustning. Här är några av de planerade nybyggnationerna:

  • I Lund har den medicinska fakulteten vid universitetet bestämt sig för att bygga ett helt nytt djurhus. Det storskaliga djurhuset kommer ha plats för omkring 50 000 möss och kommer att kosta upp emot 225 miljoner kronor att bygga. En av anledningarna till nybygget är att det gamla djurhuset som funnits i över 30 år haft stora problem med virusinfektioner. För några år sedan tvingades de att döda 40 000 råttor och möss efter att parvovirus kommit in i djurhuset. Även idag har har djurhuset stora problem med hepatitvirus bland djuren. Byggnationen av det nya djurhuset, som ska uppföras i närheten av Max IV, planeras att påbörjas under 2019.
  • Laboratoriet för experimentell biomedicin, EBM, i Göteborg har funnits sedan 1998. Där används bland annat hundar, katter, får, råttor, kaniner, marsvin, grisar och möss i olika typer av djurförsök. I nuläget finns det för mycket utrymme för de större försöksdjuren och för lite för gnagare. Antalet råttor och möss har ökat med 30 procent under de senaste tre åren och ökningen ser ut att fortsätta. Därför planerar nu Göteborgs universitet att bygga ut djurhuset på byggnadens baksida. Under tiden som ombyggnationen sker har Göteborgs universitet planerat att flytta en del av verksamheten med försöksdjur till Astra Zeneacas anläggning i Mölndal. Anläggningen i Mölndal är den enda kvar i Sverige med djurförsöksverksamhet tillhörande Astra Zeneca. År 2011 användes 33697 djur på anläggningen. Det är även ett av få svenska laboratorier som använder hundar i djurförsök, då framförallt beagle och labradorer. Hundarna används mellan 10 och 20 tillfällen i försök varje år.Djurrättsalliansen har tidigare kunnat avslöja hur Göteborgs universitet anlitat en person för att införskaffa får utan att kontrollera att han bedriver egen uppfödning som lagen kräver. Istället har mannen köpt in får under falska förespeglingar. Personen har lovat de tidigare hemmen att djuren ska få leva resten av sina liv i en stor hage tillsammans med andra får. Dessvärre var detta långt från sanningen då de istället såldes till plågsamma djurförsök vid Göteborgs universitet.
  • Under 2018 kommer den större delen av alla försöksdjur vid Karolinska Institutets och Karolinska Sjukhusets djuravdelningar i Stockholm att flytta till ett fåtal byggnader. Det är den största flytten sedan 1940-talet då Karolinska Institutet lämnade Kungsholmen för Solna. 80 procent av den experimentella verksamheten med laboratorier och djur, får nya faciliteter.Det är forskningshuset Bioclinicum som nu står klart och flera djuravdelningar på Karolinska Institutet flyttar sin verksamhet dit. Institutionerna som ska flytta in i Biomedicum lämnar sina nuvarande djurhus för att i stället få gemensamma lokaler i den nya byggnaden Komparativ medicin Biomedicum, som är en resurs för hela Karolinska Institutet. Astrid Fagræus Laboratorium och Komparativ medicin Wallenberg finns kvar.I Stockholm har också Stockholms universitet, MBW, byggt ett nytt djurhus. På anläggningen som är 2000 m2 stor finns det rum för 6500 burar för gnagare.
  • Även i Linköping har man nyligen centraliserat och byggt ett nytt djurförsökslaboratorium. Ovanpå parkeringshuset som är beläget vid norra infarten till Universitetsområdet finns en nybyggd djuravdelning som är 2500 kvadratmeter stor. Centrum för Biomedicinska Resurser (CBR) vid Linköpings universitet har redan idag flera djuravdelningar där djur används i djurförsök, men med denna nybyggnad har de kunnat utöka antalet djurförsök och de kommer att hålla råttor, möss, fiskar, kaniner, marsvin och grodor på anläggningen. På de andra anläggningarna hålls främst fjäderfä och större djur som får, grisar och kalvar.

De flesta försöksdjur sitter i små burar hela sina liv och det mesta kontrolleras, till exempel temperatur, föda, lufttillförsel, ljus med mer. Förutom försöken de ingår i så hålls de alltså på liten yta, många gånger utan stimulans och möjlighet att utföra sina naturliga beteenden. Råttor och möss hålls i små plastlådor med väldigt lite att göra. De saknar ofta bon att söka skydd i och är ständigt exponerade i de genomskinliga burarna vilket är oerhört stressande för dem.

Djurrättsalliansen är positivt inställda till forskning och vetenskapliga framsteg, men inte till vilket pris som helst. Det går att utföra forskning utan att djuren behöver betala priset för det och redan i dagsläget sker mycket forskning utan djurförsök, bland annat kring cancer, AIDS och, som vi tidigare rapporterat om, hjärtsjukdomar.

Läs mer om djurförsök i Sverige

Läs mer om försök på apor

Läs mer om alternativa metoder

Fler nyheter
Djurparker

Utrotningshotade djur döda – Kolmården uppger inte vad som hänt

Under förra året dog 139 djur på Kolmårdens djurpark. Bland de döda djuren finns flera tillhörande arter som är utrotningshotade, men djurparken svarar inte på vilka dödsorsakerna för de enskilda individerna var. Det visar en ny granskning av Djurrättsalliansen, som flera gånger tidigare avslöjat att djurparker avlivar fullt friska och utrotningshotade djur.

Läs mer
Djurparker

Parken Zoo svarar inte på frågor om djur som dött

Under 2023 dog 196 djur på Parken Zoo i Eskilstuna. Flera av de döda djuren tillhör arter som är akut eller starkt hotade: asiatisk vildhund, jätteutter, ringsvanslemur, visayavårtsvin och trädleopard. Det visar Djurrättsalliansens granskning av djurparken, men Parken Zoo svarar inte på frågor om varför djuren dött eller dödats.

Läs mer
Djurförsök

Möss ges hjärtinfarkt och hjärtsvikt i djurförsök

I ett djurförsök på Uppsala universitet utsätts tusentals möss för en stor operation med syftet att framkalla hjärtinfarkt. De möss som överlever operationen och infarkten följs under en månads tid för att studera läkningen samt följa utvecklingen av hjärtsvikt. Därefter dödas djuren. 

Läs mer