Äggindustrin

Myndigheter blundar för lagbrott på kläckeri – Djurrättsalliansen JO-anmäler

Djurrättsalliansen kan i dag avslöja att hönor och tuppar lever i olagliga burar på Sveriges största kläckeri för värphönor. Både Jordbruksverket och länsstyrelsen har varit medvetna om detta i flera år men ändå låtit djurhållningen fortgå. Därför JO-anmäler vi idag båda myndigheterna.

Det största kläckeriet i den svenska äggindustrin håller sedan över fem år tillbaka en del av sina avelsdjur i ett bursystem som inte är tillåtet i Sverige – något de gör för att optimera lönsamheten. När nya djurhållningssystem införs i Sverige ska systemen enligt lag testas genom en så kallad ny teknik-prövning (Djurskyddsförordningen, 7 §: ”Nya tekniska system och ny teknisk utrustning för djurhållning skall ha godkänts från djurhälso- och djurskyddssynpunkt innan de får användas”). Detta prövas av Jordbruksverket. Företaget införde det nya systemet i ett djurstall långt innan de fått denna prövning godkänd och myndigheten har inte ingripit trots att de haft full insyn. Även länsstyrelsen har haft kännedom om att processen inte har gått rätt till, men har inte agerat.

– Ökad lönsamhet är anledningen till att företaget har infört det nya bursystemet. Djurskyddsinspektioner har visat på allvarliga problem för djuren i burarna, men det är inte det enda problemet här. Vad vår undersökning visar är att djurindustrin kör sitt eget race medan myndigheterna bara står och ser på, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen.

Kläckeriet har byggt två stallar där de håller avelsdjur i det nya bursystemet. Avelsdjuren är föräldrarna till hönorna inom äggindustrin. Hönor och tuppar hålls tillsammans för att det ska bli befruktade ägg som blir till kycklingar. Tuppkycklingarna som kläcks på kläckeriet dödas direkt efter födseln i och med att de inte lägger ägg och är olönsamma inom äggindustrin. Honkycklingarna föds upp till ”unghöns” som sedan säljs och skickas ut till hönserier. I de nya burarna hålls runt 70 tuppar och hönor tillsammans. Enligt svensk lagstiftning får högst 16 hönor sitta i samma bur.

Företaget byggde ett stall med de nya burarna år 2012. Jordbruksverket beslutade att den nya tekniken bara kunde godkännas efter en vetenskaplig studie. För att få påbörja försöket krävdes en godkänd försöksplan. Företaget skickade in en försöksplan i samarbete med SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. Men när denna försöksplan skickades in var djur redan insatta i stallet. Och när försöksplanen väl godkändes hade djurhållningen redan varit igång ett helt år, vilket Jordbruksverket var informerade om utan att agera. Ansökan godkändes utan att det hade gjorts någon djurförsöksetisk prövning, vilket är ett krav vid vetenskapliga studier som innefattar djur. Djurhållningen har därefter fortsatt år efter år trots att försökstiden gick ut 2015. Enligt försöksplanen skulle en rapport skickas in två månader efter att försöket var avslutat. Utifrån rapporten ska Jordbruksverket besluta om det nya bursystemet får användas i Sverige eller inte. Men någon rapport har fortfarande inte lämnats in trots att det går flera år sedan försöket avslutades. Under tiden har ytterligare ett stall med olagliga burar hunnit byggas och tas i bruk, helt utan godkännande från Jordbruksverket. Det finns ingen ansökan om ny teknik-prövning för stall nummer två. Den godkända ny teknik-prövningen gäller enbart det första stallet.

I de här två stallarna hålls hönor och tuppar i olagliga bursystem.

Precis som övriga inhysningsformer innebär det aktuella bursystemet ett stort lidande för hönorna och tupparna. Länsstyrelsens djurskyddskontrollanter närvarade vid tömningen av burarna, när djuren skulle skickas till slakt. Så här skriver de i sin rapport från besöket:

”Vid kontroll av er djurhållning uppmärksammade Länsstyrelsen att djurskyddslagstiftningen inte har följts.”

”När den översta buren i en stapel skulle tömmas klättrade personalen på utsidan av voljärerna och kom med viss möda in i buren längst upp. Fåglarna i buren längst upp hade tämligen ljust, då lysrören hängde strax utanför burarna i uppdraget läge. Det bedömdes att fåglarna fick panik när personalen (1 person) kom in i buren. De flockades mycket tätt tillsammans utmed frontgallret på motsatta sidan. Innan personen hade hunnit vända sig om i buren för att stänga frontgallret, sågs ett antal fåglar flyga ut och ner på mittgången där de kunde fångas in. Personen inne i buren fångade 2-3 stycken hönor och öppnade sedan frontgallret och sträckte sig så långt ner som möjligt för att personen på marken skulle kunna nå benen på fåglarna. Arbetet observerades endast under ca 30-40 minuter av Länsstyrelsen och av Magnus Jeremiasson från Svenska Ägg, innan klockan blev så mycket att kontrollen avbröts.”

– Det här företaget är ett av de främsta inom äggindustrin. Deras VD sitter i styrelsen för Svenska Ägg och grundaren blev utnämnd till Årets äggföretagare år 2014, ett år då de olagliga burarna var i fullt bruk. Tydligen kan de bryta mot lagen inför ögonen på myndigheterna utan att någonting händer. Det verkar som att de får göra lite som de vill och att de känner sig säkra på att myndigheterna inte kommer sätta emot. Det här visar tydligt att djurskyddslagen inte finns till för att skydda djuren utan för att djuren ska kunna utnyttjas, säger Malin Gustafsson.

Läs mer: Tidslinje över händelserna med diarienummer (bilaga till JO-anmälan)

Under 2016, 2017 och 2018 har Djurrättsalliansens dokumenterat hur djuren som lever i företagets djurstallar har det. I den här filmen kan du se vår dokumentation och få information om hur kläckerier fungerar.

Läs mer: Djurrättsalliansen avslöjar djurplågeri på Sveriges största äggkläckeri

 

Fler nyheter
Djurförsök

70 274 namn mot apförsöken inlämnade

Djurrättsalliansen har samlat in 70 274 namn via en protestlista mot att apor används i djurförsök i Sverige. Nu har listan lämnats över till regeringen och Karolinska institutet, och förhoppningsvis kan listan få makthavare att förstå hur många vi är som kräver ett slut på djurplågeriet.

Läs mer
Köttindustrin

Slakteriskandalen: Två personer åtalas för djurplågeri

I början av 2021 offentliggjorde Djurrättsalliansen filmer från ett svenskt KRAV-slakteri. Filmerna, som togs med hjälp av dolda kameror, visade bland annat hur djur blev sparkade och slagna med kedjor. Två dagar efter avslöjandet publicerades stängde slakteriet ner. Nu åtalas två av slakteriarbetarna. 

Läs mer
Djurförsök

Stäng Lidköpings kaninfarm

Djurrättsalliansen har under flera år rapporterat om turerna kring Lidköpings kaninfarm. Djuren har utsatts för ett ofattbart lidande och trots indragna tillstånd och anmälningar om brott mot djurskyddslagen har myndigheterna inte stängt ner verksamheten. Men nya beslut kanske kan innebära slutet för kaninfarmen. 

Läs mer