Sverige

Lagen finns inte till för djuren – om den nya djurskyddslagen

Regeringen har kommit med ett förslag till ny djurskyddslag. Några av förslagen innebär konkreta förbättringar, som  förbudet mot elefanter och sjölejon på cirkus. Ett annat konkret och bra förslag är att det blir möjligt för vårdpersonal att slå larm om lidande djur utan att det anses bryta mot sekretessreglerna. Men till största delen menar Djurrättsalliansen att det handlar om fina ord som sannolikt inte kommer innebära några skillnader för djuren.

– Genom alla våra besök på svenska djurindustrier vet vi hur djurens situation ser ut och hur illa den rimmar med orden i djurskyddslagen. Lagen säger att djur inte får utsättas för onödigt lidande och att de ska kunna bete sig naturligt. Nu presenterar regeringen nya formuleringar av samma paragrafer. Under tiden, ute i verkligheten, står grisarna hela sina liv i kala betongboxar. Minkar och hönor hålls i gallerburar så långt från sin naturliga miljö som det är möjligt att komma. I mjölkindustrin rövas nyfödda kalvar bort från sina mödrar. Inget av det här hade kunnat förekomma om det som står i djurskyddslagen faktiskt gällde, säger Malin Gustafsson, talesperson för Djurrättsalliansen.

Ett av förslagen är att det ska bli förbjudet att överge djur – det är redan förbjudet, ändå händer det hela tiden. Regeringen föreslår också en omformulering av paragrafen om rätt till naturligt beteende, men det är bara en skillnad på pappret. Om regeringen hade menat allvar med rätt till naturligt beteende hade de kunnat börja med att förbjuda pälsdjursuppfödning, som den norska regeringen just gjorde. Istället väljer Sveriges regering att föreslå ännu en utredning om minkars välfärd.

– Ytterligare en utredning behövs inte. Det har redan gjorts gång på gång och vi vet redan att minkar inte får utlopp för sina naturliga beteenden i minimala nätburar. Vi hoppas att Norge kan vara ett föredöme och att även Sverige avvecklar pälsindustrin, säger Malin Gustafsson. 

Myndigheter, politiker och djurindustrier ger skenet av att djurskyddslagen ska skydda djuren. Men verkligheten är att djurskyddslagen inte finns till för djuren. Den finns för att tillåta och rättfärdiga ett systematiskt djurutnyttjande. Vi lever i ett samhälle där människan tar sig rätten att utnyttja och döda djur bara för att vi kan, inte för att vi måste. Ett samhälle där en oetisk djursyn har blivit normaliserad.

– De bilder vi kan visa upp från djurindustrin väcker helt olika reaktioner hos vanliga människor och hos de myndigheter som tolkar lagen. När de flesta människor ser olyckliga individer i en oacceptabel situation rycker myndigheterna och politikerna på axlarna. Det är vardagsbilder för dem. Vi tror inte att en utvidgad skrivning om naturligt beteende eller om respekt för djur kommer göra någon skillnad i praktiken, säger Malin Gustafsson.

När landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) och Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin presenterade den nya lagen var de noga med att framhålla att den inte kommer hämma djurindustriernas lönsamhet. Med en sådan inställning är spelet redan avgjort – djuren förlorade, igen. Anledningen till att djur far illa är i de allra flesta fall ekonomisk. Det är billigare att stänga in djur på små ytor, att döda istället för behandla och att avla på snabb tillväxt trots att kroppen tar stryk.

– Så länge människor tillåts tjäna pengar på andra djurs kroppar kommer detta fortsätta. Det är först när vi på riktigt ser till djuren och deras behov som det kan bli en förändring. I den första paragrafen i den nya lagen står det att syftet är att främja respekt för djur. Att respektera djur innebär att vi måste sluta se dem som produkter att utnyttja för våra egna intressens skull och istället se dem som individer med lika stor rätt att leva här som du och jag, avslutar Malin Gustafsson.

Se vår dokumentation från svenska minkfarmer. 

Se vår dokumentation från svenska grisfabriker. 

Djurfabriken – vår dokumentation från svenska djurfabriker och slakterier.

Fler nyheter
Vego

Fira en djurvänlig midsommar

Vill du duka upp djurvänlig mat till midsommar men vill ha lite inspiration? Här har vi samlat några recept på midsommarmat och tipsar om sidor där du hittar fler recept. Glad midsommar! 

Läs mer
Sverige

”Kameraövervakning på slakterier kommer inte stoppa lidandet”

Regeringen har meddelat att de vill utreda frågan om kameraövervakning på svenska slakterier. Det är en direkt följd av det djurplågeri som Djurrättsalliansen avslöjade på ett svenskt KRAV-slakteri i januari 2021. Utredningen är ett erkännande från statligt håll att djur trots kontroller plågas vid slakt. Men kameraövervakning riskerar att inge konsumenter en falsk trygghet och därmed bidra till djurens lidande.

Läs mer
Djurrätt

Hundratals stod upp för djuren i Djurrättsmarschen

Lördagen den 14 maj anordnades den största gående djurrättsdemonstrationen i Sverige – Djurrättsmarschen. Hundratals djurvänner deltog och stod upp för alla djurs rättigheter. Det var fjärde gången som Djurrättsalliansen arrangerade Djurrättsmarschen i Stockholm för att uppmärksamma djurens verklighet och ena alla som står upp för djuren och engagerar sig i djurrättsfrågor.

Läs mer