Testamentera till djuren

De flesta skriver aldrig något testamente. Kanske känner man ett visst obehag för att planera för sin egen bortgång. Men att själv få bestämma vad som ska hända med sina tillgångar är ett starkt skäl till att tänka om, speciellt om det kan hjälpa djuren.

Du kan välja att testamentera hela din kvarlåtenskap, en viss summa, en ägodel, fastighet eller värdepapper som vi kan omsätta och på det sättet låta ditt engagemang leva vidare genom Djurrättsalliansen.

Utan ett testamente finns det en risk att dina tillgångar fördelas på ett sätt som du själv inte önskar. 

Förvara ditt testamente på en säker plats eller låt till exempel en begravningsbyrå, bevara det. Det kan vara bra att berätta för dina anhöriga att det finns ett testamente och vart det är förvarat. 

Om du har oss i åtanke när du skriver ditt testamente så bidrar du till en ljusare framtid för djuren och vi hanterar alla uppgifter på ett förtroligt sätt.

Du kan även välja att testamentera till ett specifikt ändåmål, t ex till kampanjer mot päls, till djuromplaceringsprojekt, kampanjer mot djurförsök och så vidare.

Vid testamentering till Djurrättsalliansen - nämn oss, vårt organisationsnummer 802428-9293 och vad du vill testamentera och tänk på att den skriftliga handlingen, testamentet, måste undertecknas av två vittnen. Meddela gärna oss om att vi är omnämnda.

Kontakta oss gärna för ett möte eller samtal kring testamente:

E-post: info@djurrattsalliansen.se

Telefon: 072-300 39 00