Stäng minkfarmerna

I den svenska djurskyddslagens fjärde paragraf står det att alla djur ska få utlopp för sitt naturliga beteende, och de ska skyddas mot onödigt lidande. Djurrättsalliansen ägnade nästan två år till att dokumentera svenska minkfarmer och visa upp djurens verklighet, något som skapat en stor opinion mot pälsfarmer, då 70 % av befolkningen vill se ett förbud mot farmerna. Utöver att visa upp minkarnas verklighet arbetar vi även konkret för att stänga minkfarmer och i början av 2013 stängde vi en minkfarm i Svedala efter en intensiv och fredlig kampanj.