Ingelsta Kalkon avslöjade

Företaget Ingelsta kalkon säger sig sätta ”etik och djuromsorg i främsta rummet” men Djurrättsalliansen kunde under 2013 visa att det var en ren lögn från företagets sida då vi på kalkonens dag i maj lanserade en kampanj för att visa hur djuren lever på Sveriges största kalkonuppfödning. Djurrättsalliansens dokumentation visade på trängsel, smuts, skadade, sjuka och döda fåglar – långt från den idyll som Ingelsta kalkon försökte förmedla. Kampanjen fick stor uppmärksamhet i massmedia. Ett direkt resultat av detta var att Ingelsta kalkon införde ett nytt program för leverantörerna där det bland annat ska finnas en ökad tillsyn.