Ett liv som gris

Under 2008–2009 dokumenterade vi förhållandena på hundra grisfarmer i Sverige och avslöjade grisarnas livssituation, något som resulterade i den så kallade "Grisskandalen" där Swedish Meats VD fick avgå och grisbranschen skakades om ordentligt.  Ett år senare avslöjades det återigen att djurens situation inte förändrats.