Foie gras-fritt Sverige

I Sverige är det förbjudet att tvångsmata gäss och ankor för att framställa gåslever. Trots det importeras och säljs det i Sverige. För att uppmärksamma detta har Djurrättsalliansen drivit kampanjen "Foie gras-fritt Sverige" och fått över över 100 restauranger och butiker att sluta sälja foie gras.

Dog