Om Djurrättsalliansen

Djurrättsalliansen är en ideell organisation som bildades under 2005. Vi arbetar för ett samhälle som visar respekt och empati för djur.

Idén bakom Djurrättsalliansen är väldigt enkel. Djur har samma möjlighet att känna smärta och glädje som människor. Det är lika viktigt för en hund, ko eller kyckling att inte lida som det är för en människa – därför ska vi inte orsaka dem smärta. Alla individer har ett egenvärde och rätt till sina egna liv – därför ska vi inte utnyttja och döda dem. 

Samtidigt som du läser det här så dödas tusentals djur i slakterier, på pälsdjursfarmer och i djurförsökslaboratorier. Vi arbetar för att öka medvetandet om utnyttjandet av djur och uppmuntrar till en vegansk livsstil. Vår vision är ett samhälle som visar hänsyn, empati och respekt för djur och människor. Det innebär en omställning till en vegansk livsmedelsproduktion, ett avskaffande av pälsindustrin, ersättning av djurförsöken och underhållning som inte sker på djurs bekostnad. 

Vi arbetar med att dokumentera, avslöja och bekämpa djurförtrycket.

Dokumentera

Vi utför undersökningar av olika djurindustrier. Vår första större undersökning visade förhållandena på 100 grisfarmer i Sverige och hur grisarnas verklighet ser ut. Under ett och ett halvt års arbetade Djurrättsalliansen med att kartlägga den svenska pälsindustrin genom att läsa inspektionsprotokoll, miljödomar och forskningsrapporter och vi besökte en stor del av Sveriges omkring 70 minkfarmer, där djurens levnadssituation dokumenterades. I media och på vår kampanjsida Sveket mot minkarna kunde vi visa upp en bild av Sveriges minkfarmer som aldrig tidigare beskådats.

Vi har avslöjat hur kalkonerna på Ingelsta Kalkon lever, ett företag som sade sig sätta ”etik och djuromsorg i främsta rummet”. Vårt material visade istället trängsel, smuts, skadade, sjuka och döda fåglar – långt från den idyll som Ingelsta kalkon försökt förmedla.

Vi har även infiltrerat och avslöjat de nätverk av människor som utför sexuella övergrepp mot djur i Sverige, en undersökning som fick stort genomslag och pressade landsbygdsministern att lova folket ett förbud som ett resultat.

Avslöja 

Våra undersökningar och vårt arbete för djuren har resulterat i stor mediauppmärksamhet under årens lopp och vi anser det viktigt att visa upp hur verkligheten för djuren faktiskt ser ut, bakom stängda dörrar och höga staket. Det ligger i allmänhetens intresse att få se djurens levnadsförhållanden för att därefter ha möjlighet att göra ett val att stödja det eller inte.

Bekämpa

Djurrättsalliansen arrangerar demonstrationer, flygbladsutdelningar, föreläsningar, infobord, vegetariska mässor, provsmakningar, filmvisningar och andra aktiviteter. Vi försöker göra folk medvetna om hur djur utnyttjas i dagens samhälle och hur de kan förändra djurens situation genom att ändra sin egen livsstil. Vi försöker skapa en opinion som kan påverka samhället i en positiv riktning för djuren. 

Djurrättsalliansen fokuserar på fyra huvudsakliga arbetsområden: päls, djur i livsmedelsindustrin, djurförsök och djur inom underhållning. Vi arbetar även med flera andra frågor i mån av tid som till exempel vanvårdsfall av djur, djuromplacering och med att rädda enskilda individer. 

Dog