Olaglig illerfarm - men ur askan i elden...

Den 11 april slog Länsstyrelsen med hjälp av polisen till mot illerfarmen Exopet AB i Falkenberg och ägaren är nu polisanmäld för djurplågeri. Illrarna beslagtogs, men är fortfarande på farmen och en dansk medborgare har fått överta illrarna för att "rädda" dem. Hans räddning består dock i att transportera dem till Danmark och starta en uppfödning med dem för djurförsök. Djurrättsalliansen arbetar mot klockan för att göra vad vi kan för att rädda illrarna.

Vid inspektionen i juli framkom det att djuren hölls i olagliga burar och att det var för många djur i burarna, i vissa fall upp till 12 stycken. Man konstaterade också att de saknade vatten, att vissa djur var delvis eller helt uppätna av de andra och att det var smutsigt i burarna. Listan över brister kan göras mycket längre, läs själv inspektionsrapporterna här:

Det finns väldigt mycket oklarheter kring hur ärendet med illrarna har skötts och det finns starka misstankar att den man som nu fått illrarna redan är någon form av delägare till farmen.

Den nya ägaren är ökänd i illerkretsar och har under många år sålt illrar från Exopet AB till danska köpare och uppgett att de kommit från hans egen farm. Rent allmänt har hans illrar ett mycket dåligt rykte eftersom valparna i butikerna ofta är alldeles för unga, anses vara av "dålig kvalitet" och drabbade av flera olika sjukdomar.

Illerfarmen Exopet AB inspekterades både i april och i juli och vid båda tillfällena så var inte ägaren närvarande, utan hade istället utsett den danske personen till sin representant för verksamheten. Det är känt att ägaren till Exopet AB och den danske medborgare som nu fått djuren överlåtna till sig är vänner.

Vad ska hända med de illrar som överlevt vanvården på farmen? De har överlåtits till Exopet ABs danska respresentant och han har för avsikt att transportera dem till Danmark för att där starta en uppfödning till djurförsökslaboratorier.

Innan ett dygn hade gått efter den andra inspektionen försvann 72 illrar spårlöst. Varken polis eller länsstyrelse vet vart de tagit vägen och ingen ifrågasätts om det. Först när Djurrättsalliansen läst inspektionsprotokoll och gjort dem uppmärksamma på att 72 illrar saknas reagerar de. Det är inte en allt för vågad misstanke att de förts till en annan farm eller sålts.

Här är djurpolisen Helena Berggrens yttrande kring det hela:

"Vid förrättning den 12 juli 2012 räknade polis antal djur till 685 stycken. Av dessa avlivades 18 stycken av djurskyddsskäl och 1 styck var död. Personal från länsstyrelsen räknade antalet illrar till 757 stycken vid inspektion den 11 juli. Det är olyckligt att antalet inte stämmer eftersom differensen är ganska stor men polismyndigheten gör ingen utredning om det."

Efter att Djurrättsalliansen tipsat media om försvinnandet skrevs bland annat dessa artiklar:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15167511.ab

http://hn.se/nyheter/falkenberg/1.1709539-76-illrar-bara-forsvann-

Polisen ändrade sig plötsligt och beslutade sig för att inleda en undersökning för att se vart illrarna tagit vägen.

De burar som illrarna hålls i är olagliga i Sverige och Exopets ägare hade därför sökt och nekats dispens för att få ha dem i dessa till september. Nu har istället Länsstyrelsen beviljat den danske medborgaren dispens för samma burar. Djurens situation med stereotypier och fysiskt och psykiskt lidande kvarstår och de sitter fortfarande i samma burar som Länsstyrelsen tidigare dömt ut.

Polisen hävdar att den danske medborgaren fick djuren överlåtna på Länsstyrelsens rekommendation. Länsstyrelsen hävdar att det var Polisens rekommendation. Både polis och Länsstyrelse har medgett att man gett illrarna till den danske personen av smidighetsskäl, då de själva slipper stå för den kostnaden och det ansvar det medför att ta hand om illrarna.

En förundersökning mot Exopets ägare har inletts och man kan läsa mer om vad inspketion på farmen gav här:

http://hn.se/nyheter/falkenberg/1.1704842-agaren-hade-inte-besokt-illrarna-pa-flera-manader

Djurrättsalliansen har meddelat Länsstyrelsen att vi är beredda att omplacera så många illrar som möjligt för att ge dem nya kärleksfulla hem. Det anser vi att de är värda efter att de överlevt ett helvete på farmen i Glommen. Men istället ska de först behöva leva två månader under samma hemska förhållanden och därefter flyttas till Danmark för att hamna i nya burar och därefter säljas till djurförsökslaboratorier. Där kommer de att utsättas för ännu mer grymhet i form av plågsamma djurförsök innan de slutligen dör. Är det det här som är ett välfungerande djurskydd?

Dog