Klimathotet.net - ny sajt om klimathotet vs köttindustrin

Visste du att köttindustrin står för 18% av växthusgaserna och blir därmed farligare för miljön än transportsektorn?

Boskapsuppfödning, inklusive betesmark och djurfoderodling, tar idag upp 30 procent av jordens isfria landyta och upp till 70 procent av all odlingsbar mark. Denna jordbrukssektor växer snabbt och världsproduktionen av kött- och mejeriprodukter förväntas att mer än fördubblas fram till år 2050 (från 229 miljoner ton år 1999/2001, till 465 miljoner ton år 2050, medan mjölkprodukter kommer att öka från 580 till 1043 miljoner ton.

Nu finns en ny sajt om kopplingen mellan klimathotet och köttindustrin!

Kolla in Klimathotet.net

Taggar: