JO kritiserar Enköpings kommun

I slutet av juli 2007 skickade Djurrättsalliansen en förfrågan till Enköpings kommun och begärde ut offentliga handlingar om kaninuppfödare där och ett kaninslakteri där ägaren är dömd för brott mot djurskyddslagen då han slaktar kaniner på ett otillåtet sätt. Inte nog med det - han håller kurser i hur man gör det till andra också! Kommunen vägrade att lämna ut några offentliga handlingar och anmäldes till JO av Djurrättsalliansen, som nu kommit med ett beslut och yttrande som visar att Enköpings kommun gjorde helt fel i sitt agerande.

"Nämnden kritiseras för dessa handläggningsfel. Särskilt dröjsmålet med att ta ställning till begäran om handlingsutlämnande tyder på allvarliga brister i kunskaperna om gällande grundlagsbestämmelser. Nämnden kritiseras för sitt sätt att hantera Djurrättsalliansens begäran och då särskilt för det senfärdiga ställningstagandet till denna. Sammantaget visar handläggningen, liksom innehållet i det yttrande nämnden angivit till JO, påtagliga brister i kunskaperna om vilka regler som gäller för utlämnande av allmäna handlingar. Om så inte redan skett åvilar det nämnden att se till att dessa brister avhjälps."

Dog