Wema-Hund

Under flera års tid har Tierps kommun påstått att försöksdjursuppfödningen Wema-hund i Örbyhus är nedlagd. Detta är något som Djurrättsalliansen varit medvetna om att det inte stämmer och har därför under fem års tid försökt få djurskyddsinspektörerna i kommunen att göra en inspektion av anläggningen.

Prenumerera på RSS - Wema-Hund