the Southwest Foundation for Biomedical Research

Exporten av apor till djurförsök från Nepal har förbjudits, men då det inte finns något lagligt skydd av apor i Nepal så har inte handeln med apor upphört ännu.
Den glädjande nyheten är att under det senaste året så har inga apor exporterats från Nepal till djurförsök, tack vare den intensiva kampanj som bedrivits.

Prenumerera på RSS - the Southwest Foundation for Biomedical Research