Johan Ribe

Johan Ribe bevistade under gårdagen maj månads vegancafé, där temat var graffiti och djurrätt. Just de ämnena är nämligen vad hans bok, Balaclava, handlar om. Ribe gick igenom boken i korta drag - i publiken fanns såväl graffitiutövare som djurrättare

- men fokus riktades ändå mot bokens djurrättsliga kapitel, med efterföljande diskussion om hur rörelsen såg ut, utvecklades och vilka lärdomar som finns att dra. Till detta serverades prima banana split samt avocadodrinken Green Rage och gazpachodrinken Molotov Cocktail.

Prenumerera på RSS - Johan Ribe