Dallas Mink

Under tisdagen stod ägaren till minkfarmerna Ponderosa Mink och Dallas Mink inför rätta i Helsingborgs Tingsrätt. Minkfarmaren Kim Sörensen har åtalats för djurplågeri och brott mot djurskyddslagen efter att skadade och döda djur hittats på hans två farmer utanför Helsingborg. Länsstyrelsen dokumenterade under sina besök minkar med allvarliga bitskador, förlorade kroppsdelar och undermåliga levnadsvillkor. Kim Sörensen saknade även tillstånd för farmerna och minkarna saknade sysselsättning i burarana. Kim tvingades stänga sina båda farmer.

Prenumerera på RSS - Dallas Mink
Dog