Tidelag / djursex

Demonstration för att stoppa sexuellt utnyttjande av djurI många år har missnöjet kokat bland landets djurvänner över vekheten i svensk lag rörande tidelag. Utan att straffas kan man våldta och skada djur svårt, i ett land som anser sig ha världens bästa djurskydd. Djurrättsrörelsens styrka är att omvandla missnöje till handling och ett stort bevis på detta är Djurrättsalliansens kraftfulla kampanj Stoppa Djursexet som drogs igång hösten 2008.

Inför kampanjen hade Djurrättsalliansens research-grupp infiltrerat ett stort, svenskt nätverk för organiserade övergrepp på djur. Tack vare ett gediget material, och ett framgångsriks samarbete med Expressen, spreds en avslöljande serie över landet genom tidningen. En reportageserie som inte lämnade någon i oberörd. Den slog ner som en bomb och därpå följde en höst, vinter och vår med ett intentsivt kampanj- och informationsarbete. Stora, riksomfattande demonstrationer, återkommande protester vid riksdagen, namninsamlingar och en aldrig sinande kämparglöd med målet att förbjuda tidelag satte tryck på politikerna.

Den främsta mottagaren för detta drev var och är jordbruksministern Eskil Erlandsson. Under lång tid har han nekat till att besluta om ett förbud mot tidelag. Han har ständigt slingrat sig från att ta ansvar för alla de djur som dagligen utsätts för övergrepp och svåra lidanden. Vid ett tillfälle sommaren 2008 lyckades han till och med uttrycka sig så plumpt i talarstolen att både media och djurvänner frågade sig vilken sida han egentligen stod på.

När frågan kring tidelag blev högaktuell i media och hela svenska folket rasade, var inte Robert Aschberg sen med att reagera och bjuda in Eskil till sin studio. Inför Aschbergs stränga blick och en rasande befolkning framför teveapparaterna tvingades jordbruksministern tillslut medge att tidelag bör förbjudas. Därmed lämnade han sin tidigare strikta hållning om att djurskyddslagen inte behöver vare sig förändras eller ses över.

Äntligen kunde Djurrättsalliansen börja skörda framgångarna av sitt hårda och intensiva arbete! Eskils uttalande blev till löpsedlar och nu finns det ingen återvändo för politikern att ta tillbaka sitt löfte. Under försommaren kom så ett uttalande om att regeringen kommer att utreda djurskyddslagen för översyn och modernisering. En av anledningarna till detta är att den nya lagen ska innefatta de djuskyddsproblem som tidigare lag inte kan lösa. Den nya djurskyddslagen ska bland annat ”förtydliga och stärka skyddet för djur som används för sexuella ändamål” enligt jordbruksministern.

Dock kommer det ta tid innan vi ser ett resultat på denna utredning. Den ska vara klar i början av 2011 och fram till dess ser Djurrättsalliansen som en av sina största uppgifter att bevaka infriandet av det löfte som de utsatta djuren fått från makthavarna: att det nu ska bli ett starkt avståndstagande och förbud mot tidelag i svensk lag.

Dog