Djurrättsalliansens utredning

Under 2009 och 2010 besökte Djurrättsalliansen en stor del av Sveriges minkfarmer för att dokumentera djurens livssituation. Detta resulterade i en mycket omfattande bevisning för att det som sker på pälsdjursfarmerna är rent djurplågeri. 

På vår kampanjsida Sveket mot minkarna hittar du film och bildmaterial farm för farm, uttalanden från experter, politikernas löften och pälsindustrins lögner. Här är ett urval av det vi fann på farmerna: 

  • På två tredjedelar av de besökta minkfarmerna fann Djurrättsalliansen sjuka djur med rinnande ögon eller öron, medvetslösa, krampande och rentav döende djur. 
  • På 73 procent av de besökta svenska minkfarmerna hittades stympade djur, blödande djur med bland annat avbitna öron, stora öppna sår i huvudet och saknade ben. Orsaken är ofta slagsmål på grund av trängseln i burarna – men skadorna kan också bero på självstympning. Våra fynd stämmer mycket dåligt överens med 2 § i djurskyddslagen som anger att djur ska ”behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom”. 
  • På 80 procent av farmerna hittades döda djur i burarna – i de flesta fall mitt ibland levande djur. I många fall hade de fått ligga så länge att de blivit halvt uppätna av sina syskon och mammor. Kannibalism upptäckted på närmare hälften av farmerna, men hur många som redan var uppätna har vi naturligtvis inte kunnat se. Minkhonor som dödar sina ungar och kullsyskon som dödar och äter varandra verkar vara mer regel än undantag. Orsakerna kan vara stress eller bristande utlopp för jaktbeteenden, och de minkar som blir utsatta har inga möjligheter att fly undan i de trånga burarna.

Läs Djurrättsalliansen rapport Sveket mot minkarna.

I dagsläget är pälsdjursfarmning förbjudet på etisk grund i fem länder (Storbritannien, Slovenien, Österrike, Kroatien och Nederländerna) och i tre andra länder (Schweiz, Tyskland och Bosnien-Hercegovina) har farmerna upphört på grund av hårda regler. I Sverige har vi lyckats stoppa rävfarmningen och det finns bara en chinchillafarm kvar tack vare påtryckningar från djurrättsrörelsen.