Djur som underhållning

Underhållningsbranschens utbud och bredd är i dag större än någonsin. Ändå existerar fortfarande former av underhållning som innebär utnyttjande av djur.

Till stor del handlar det om verksamheter vars främsta målgrupp är barn, såsom djurparker och djurcirkus. Vad barnen får se är djur som antingen tagits från sina liv och familjer i det fria eller fötts upp för att aldrig få uppleva något annat än ett liv i fångenskap.

Djurrättsalliansens utgångspunkt är att alla djur trivs bäst när de får leva sina liv på sina egna villkor, fria från tvång och förtryck, och därmed även bör ges rätten att göra det. Vi har bedrivit och kommer att fortsätta bedriva kampanjer mot både djurcirkus och djurparker samt arbetar med informationsspridning för att få människor att välja underhållningsformer där inga levande varelser kommer till skada.

Cirkus

Djuren på cirkus tränas hårt redan när de är små i syfte att radera ut naturliga beteenden och instinkter. De lär sig, med hjälp av belöningar och bestraffningar, att utföra onaturliga konster och att hysas in i trånga utrymmen och transporter under tiden utanför manegen. Cirkusdjuren fraktas runt och visas upp tills deras kroppar och psyken är så nedbrutna att de betraktas som uttjänta.

Djuren hyrs ofta in från utlandet, där de under vinterhalvåret fortsätter att turnera, inte sällan i länder som helt saknar djurskyddslagar. Att många cirkusar i Europa utövar systematiskt våld i syfte att skrämma djuren till underkastelse är knappast någon hemlighet.

Cirkusdjurens vardag skiljer sig rejält mot hur deras artfränder lever i det fria. Som exempel kan nämnas hur elefanter i naturlig miljö dagligen vandrar milslånga sträckor tillsammans med sin flock. På cirkus har dessa intelligenta och sociala varelser ingen möjlighet att få utlopp för sina grundläggande behov, vilket leder till stress och uttråkning. Detta kan visa sig genom stereotypa beteenden, det vill säga ett ständigt upprepande av en rörelse såsom att gunga fram och tillbaka eller maniskt tugga på något föremål, som ibland är direkt skadliga. Det är också vanligt att djuren blir apatiska eller aggressiva. Det finns gott om exempel på djur som plötsligt löper amok i cirkusmanegen eller skadar andra djur och sina skötare.

Ett flertal länder, däribland Kroatien, Bulgarien, Österrike och Grekland, har infört förbud mot vilda djur på cirkus. Djurrättsalliansen anser att även Sverige bör anpassa sig till en modern samhällssyn där hänsyn tas till alla levande och kännande individer.

Djurparker

På djurparker runt om i Sverige hålls tusentals djur inspärrade hela sina liv. De uppvisar ofta stressrelaterade beteenden och lever inte sällan kortare än i naturen.

Ett av de djur som i fångenskap visar tydliga tecken på stress och otillfredsställelse är delfiner. De får ofta magsår och andra sjukdomar och det har hänt att delfiner begått självmord genom att simma in i poolväggen.

Sveriges enda delfinarium finns på Kolmårdens djurpark. I det fria lever delfiner kring 50-60 år men på Kolmården överlever de sällan sina tonår. Sedan öppnandet år 1969 har över 60 delfiner levt och dött på Kolmården, just nu finns där åtta delfiner.

Delfiner är tyvärr bara ett exempel. I burarna och inhägnaderna på Sveriges djurparker finns apor, tigrar, björnar, vargar och många andra djurarter. Att djurparker skulle spela en viktig del i bevarandet av vår biologiska mångfald stämmer inte, då djurparker mycket sällan placerar ut utrotningshotade djur i det fria. Alltså ges ingen chans för djuren att stärka sin stam i naturen utan de lever instängda och blir alltmer domesticerade för varje generation. Då en djurpark inte har plats eller då allmänheten inte visar intresse för något djur avlivas i regel djuret.

Vill du protestera mot detta?

Det enklaste sättet att påverka är att undvika att besöka djurcirkus och djurparker, samt uppmuntra personer i din omgivning att göra detsamma.

 

Vill du lära dig mer om djur i fångenskap? Kolla in Captive Animal Protection Society.

Dog